Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: EZ/810/201-NT/21 Dostawa bielizny pościelowej szpitalnej, poduszek szpitalnych, kocy szpitalnych, odzieży roboczej dla pracowników szpitala oraz fartuchów i koszul szpitalnych

Deadlines:
Published : 08-12-2021 12:52:00
Placing offers : 27-12-2021 10:00:00
Offers opening : 27-12-2021 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 145.24 2021-12-08 12:52:00 Proceeding
2. SWZ z załącznikami.pdf pdf 8587.33 2021-12-08 12:52:00 Proceeding
3. Zał. nr 1 Oferta Wykonawcy.docx docx 34.11 2021-12-08 12:52:00 Proceeding
4. Zał. nr 2 Formularze cenowe.xls xls 184.5 2021-12-08 12:52:00 Proceeding
5. Zał. nr 3 Karty produktu.doc doc 133.5 2021-12-08 12:52:00 Proceeding
6. Zał. nr 4 Wzór umowy.pdf pdf 315.81 2021-12-08 12:52:00 Proceeding
7. Zał. nr 5, 6, 7, 8, 9 Oświadczenia.docx docx 24.43 2021-12-08 12:52:00 Proceeding
8. Zał. nr 10 Umowa powierzenia przetwarzania danych.pdf pdf 552.67 2021-12-08 12:52:00 Proceeding
9. SWZ Tryb podstawowy.pdf pdf 767.06 2021-12-08 12:52:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 40.82 2021-12-15 14:50:18 Public message
Zmiana SWZ - zmiana terminu.pdf pdf 192.03 2021-12-15 14:50:18 Public message
Zmiana SWZ-zmiana terminu.pdf pdf 470.97 2021-12-15 14:50:18 Public message
Odpowiedzi na pytania I.pdf pdf 707.04 2021-12-16 11:09:14 Public message
Odp. na pytania I.pdf pdf 787.71 2021-12-16 11:09:14 Public message
Zał. nr 1 Oferta Wykonawcy - PO MODYFIKACJI.docx docx 34.15 2021-12-16 11:09:14 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II.pdf pdf 42.23 2021-12-21 12:56:16 Public message
Odpowiedzi na pytania II z załącznikiem.pdf pdf 747.41 2021-12-21 12:56:16 Public message
Odpowiedzi na pytania II.pdf pdf 788.1 2021-12-21 12:56:16 Public message
Zał. nr 3 Karty produktu - PO MODYFIKACJI.docx docx 52.11 2021-12-21 12:56:16 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 411.75 2021-12-28 09:55:28 Public message
Inf. z otwarcia ofert.pdf pdf 609.45 2021-12-28 09:55:28 Public message
Rozstrzygnięcie częściowe I.pdf pdf 529.74 2022-01-28 13:06:36 Public message
Rozstrzygnięcie częściowe I.pdf pdf 737.9 2022-01-28 13:06:36 Public message
Rozstrzygnięcie częściowe II.pdf pdf 443.26 2022-02-18 15:01:41 Public message
Rozstrzygnięcie częściowe II.pdf pdf 730.51 2022-02-18 15:01:41 Public message

Announcements

2022-02-18 15:01 Elżbieta Borowik Rozstrzygnięcie częściowe II

Rozstrzygnięcie częś [...].pdf

Rozstrzygnięcie częś [...].pdf

2022-01-28 13:06 Elżbieta Borowik Rozstrzygnięcie częściowe I

Rozstrzygnięcie częś [...].pdf

Rozstrzygnięcie częś [...].pdf

2021-12-28 09:55 Elżbieta Borowik Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

Inf. z otwarcia ofer [...].pdf

2021-12-27 10:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych najpóźniej przed otwarciem ofert Zamawiający informuje, że kwota jaką przeznaczył na sfinansowanie zamówienia wynosi:
Zadanie 1 – 145 484,40 zł gross
Zadanie 2 – 34 317,00 zł brutto
Zadanie 3 – 10 332,00 zł gross
Zadanie 4 – 313 158,00 zł brutto
Zadanie 5 – 8 610,00 zł brutto
Razem: 511 901,40 zł brutto.
2021-12-21 12:56 Elżbieta Borowik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II, Odpowiedzi na pytania II

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Zał. nr 3 Karty prod [...].docx

2021-12-16 11:09 Elżbieta Borowik Odpowiedzi na pytania I

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Odp. na pytania I.pd [...].pdf

Zał. nr 1 Oferta Wyk [...].docx

2021-12-15 14:50 Elżbieta Borowik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, Zmiana SWZ - Zmiana terminu

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiana SWZ - zmiana [...].pdf

Zmiana SWZ-zmiana te [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 997