Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.ROF.5.2021 Zamówienie z podziałem na 2 części: Część 1 Dostawa i montaż urządzeń grzewczych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” - kotły gazowe kondensacyjne Część 2 Dostawa i montaż urządzeń grzewczych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” - kotły na biomasę w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” realizowanego przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020”

Deadlines:
Published : 06-12-2021 13:39:00
Placing offers : 17-01-2022 13:00:00
Offers opening : 17-01-2022 15:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu_2021-OJS236-621123-pl.pdf pdf 195.89 2021-12-06 13:39:00 Proceeding
SWZ z załącznikami.zip zip 8328.63 2021-12-06 13:39:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ_17.12.2021.pdf pdf 484.35 2021-12-17 10:49:01 Public message
Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ_4.01.2022.pdf pdf 526.27 2022-01-04 09:45:15 Public message
DOKUMENTY_ZMIANA 4.01.2022 r.zip zip 3700.48 2022-01-04 09:45:15 Public message
Zmiana ogłoszenia_7.01.2022-OJS005-007491-pl.pdf pdf 102.04 2022-01-07 16:44:36 Public message
Zmiana i wyjaśnienie treści SWZ_7.01.2022.pdf pdf 527.67 2022-01-07 16:44:36 Public message
Załącznik nr 10 do SWZ Formularz ofertowy zmiana 7.01.2022.doc doc 100.5 2022-01-07 16:44:36 Public message
Informacja z otwarcia ofert 17.01.2022.pdf pdf 434.17 2022-01-17 16:12:14 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty GAZ - WYKONAWCY.pdf pdf 129.46 2022-03-04 13:29:05 Public message
Wybór oferty_strona.pdf pdf 124.28 2022-03-09 14:16:28 Public message
Unieważnienie_ZP.ROF.5.2021.pdf pdf 124.2 2022-04-22 10:37:43 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_GAZ_6.05.2022.pdf pdf 139.44 2022-05-06 14:47:35 Public message

Announcements

2022-05-06 14:47 Magdalena Ruman Zamawiający publikuje ponowną informację o wyborze najkorzystniejszej oferty odnośnie Części 1 Dostawa i montaż urządzeń grzewczych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” - kotły gazowe kondensacyjne.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-04-22 10:37 Damian Kosiarski Zamawiający publikuje informację dotyczącą unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty dla części 1 zamówienia.

Unieważnienie_ZP.ROF [...].pdf

2022-03-09 14:16 Magdalena Ruman Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty odnośnie Części 2 Dostawa i montaż urządzeń grzewczych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” - kotły na biomasę.

Wybór oferty_strona. [...].pdf

2022-03-04 13:29 Magdalena Ruman Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty odnośnie Części 1 Dostawa i montaż urządzeń grzewczych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” - kotły gazowe kondensacyjne.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-01-17 16:12 Magdalena Ruman Zamawiający publikuje informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-01-11 13:36 Magdalena Ruman Zamawiający - Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, przekazuję informację o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn. „Zamówienie z podziałem na 2 części: Część 1 Dostawa i montaż urządzeń grzewczych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” - kotły gazowe kondensacyjne, Część 2 Dostawa i montaż urządzeń grzewczych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” - kotły na biomasę w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” realizowanego przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020”.

W zakresie części nr 1 pn. „Dostawa i montaż urządzeń grzewczych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” - kotły gazowe kondensacyjne”, kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to: 25 582 696,66
zł brutto.

W zakresie części nr 2 pn. „Część 2 Dostawa i montaż urządzeń grzewczych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” - kotły na biomasę”, kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to: 4 664 855,48 zł brutto.
2022-01-07 16:44 Magdalena Ruman Zamawiający publikuje wyjaśnienia i zmiany treści SWZ.

Zmiana ogłoszenia_7. [...].pdf

Zmiana i wyjaśnienie [...].pdf

Załącznik nr 10 do S [...].doc

2022-01-04 09:45 Magdalena Ruman Zamawiający publikuje wyjaśnienia i zmiany treści SWZ.

Wyjaśnienia i zmiana [...].pdf

DOKUMENTY_ZMIANA 4.0 [...].zip

2021-12-17 10:49 Magdalena Ruman Zamawiający publikuje wyjaśnienia treści SWZ.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 4835