Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/220/83/21 ZP/220/83/21 Dostawa kubeczków jednorazowych oraz wyrobów medycznych jednorazowego użytku: kateterów do embolektomii, worków urologicznych, resuscytatorów

Deadlines:
Published : 01-12-2021 13:40:00
Placing offers : 15-12-2021 09:30:00
Offers opening : 15-12-2021 09:35:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1_ZP_220_83_21_Zał nr 2_FCJ.xls xls 55.5 2021-12-01 13:40:00 Proceeding
2_ZP_220_83_21_SWZ zal 1_FO.rtf rtf 160.73 2021-12-01 13:40:00 Proceeding
2_ZP_220_83_21_SWZ_JEDNORAZÓWKA.rtf rtf 9119.92 2021-12-01 13:40:00 Proceeding
5_ZP_220_83_21_SWZ zal 3_osw o wyr med.rtf rtf 50.73 2021-12-01 13:40:00 Proceeding
6_ZP_220_83_21_SWZ zal 4_osw brak pdst wykl.rtf rtf 113.25 2021-12-01 13:40:00 Proceeding
7_ZP_220_83_21_SWZ zal 5_osw o akt inf.rtf rtf 68.01 2021-12-01 13:40:00 Proceeding
8_ZP_220_83_21_SWZ zal 6_osw gr kapit.rtf rtf 55.32 2021-12-01 13:40:00 Proceeding
ZP_220_83_21_Ogłoszenie.pdf pdf 118.35 2021-12-01 13:40:00 Proceeding
ZP_220_83_21_Ogł_o zmianie ogłoszenia nr 1.pdf pdf 39.75 2021-12-07 12:58:54 Public message
ZP_220_83_21_wyjaśnienia nr 1.docx docx 140.65 2021-12-08 13:53:13 Public message
1_ZP_220_83_21_Zał nr 2_FCJ_POPAWIONY.xls xls 37 2021-12-08 13:53:13 Public message
ZP_220_83_21_wyjaśnienia nr 2.docx docx 137.1 2021-12-09 12:07:11 Public message
ZP_220_83_21_Ogł_o zmianie ogłoszenia nr 2.pdf pdf 39.75 2021-12-10 14:11:00 Public message
ZP_220_83_21_ZESTAWIENIE OFERT.docx docx 138.1 2021-12-16 13:44:38 Public message
ZP_220_83_21_ZESTAWIENIE OFERT.docx docx 138.16 2021-12-16 14:40:18 Public message
ZP_220_83_21_Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania.docx docx 143.59 2021-12-27 13:33:28 Public message
ZP_220_83_21_Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania_zadanie 1 i 3.docx docx 146.1 2022-02-04 10:34:27 Public message
ZP_220_83_21_Unieważnienie czynności rozstrzygnięcia na zad_3.docx docx 139.39 2022-03-11 11:40:29 Public message
ZP_220_83_21_Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania_zadanie 3.docx docx 145.33 2022-03-22 12:56:07 Public message

Announcements

2022-03-22 12:56 Przemysław Frączek

ZP_220_83_21_Zawiado [...].docx

2022-03-11 11:40 Przemysław Frączek

ZP_220_83_21_Unieważ [...].docx

2022-02-04 10:34 Przemysław Frączek

ZP_220_83_21_Zawiado [...].docx

2021-12-27 13:33 Przemysław Frączek

ZP_220_83_21_Zawiado [...].docx

2021-12-16 14:40 Przemysław Frączek Dzień dobry,
w załączeniu prawidłowe zestawienie ofert. Sinmed Sp. z o.o. złożyła ofertę na zadanie 3 a nie jak wskazano wcześniej na 2.

ZP_220_83_21_ZESTAWI [...].docx

2021-12-16 13:44 Przemysław Frączek

ZP_220_83_21_ZESTAWI [...].docx

2021-12-16 13:32 Przemysław Frączek The message was withdrawn by the Buyer.
2021-12-15 09:30 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwoty gross w wysokości:
Zadanie 1: 40590,00 zł
Zadanie 2: 132840,00 zł
Zadanie 3: 139320,00 zł
Zadanie 4: 135000,00 zł
2021-12-10 14:10 Przemysław Frączek

ZP_220_83_21_Ogł_o z [...].pdf

2021-12-09 12:07 Przemysław Frączek

ZP_220_83_21_wyjaśni [...].docx

2021-12-08 13:53 Przemysław Frączek

ZP_220_83_21_wyjaśni [...].docx

1_ZP_220_83_21_Zał n [...].xls

2021-12-07 12:58 Przemysław Frączek

ZP_220_83_21_Ogł_o z [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 968