Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 00290706/01 „Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego w wersji 8 lub 9 miejscowej” .

Deadlines:
Published : 30-11-2021 09:11:00
Placing offers : 10-12-2021 09:00:00
Offers opening : 10-12-2021 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 120.33 2021-11-30 09:11:00 Proceeding
AP Rozdział I Instrukcja dla Wykonawców.docx docx 67.23 2021-11-30 09:11:00 Proceeding
AP Rozdział II OPZ.docx docx 42.27 2021-11-30 09:11:00 Proceeding
AP Rozdział III wzór umowy.rtf rtf 324.49 2021-11-30 09:11:00 Proceeding
AP Rozdział IV Formularz ofertowy.docx docx 35.16 2021-11-30 09:11:00 Proceeding
AP Rozdział V Załączniki.doc doc 88 2021-11-30 09:11:00 Proceeding
Wyjaśnienia SWZ I.docx docx 31.9 2021-12-03 09:07:01 Public message
ogł o zm ogł..pdf pdf 37.75 2021-12-03 09:08:04 Public message
Wyjaśnienia SWZ II.docx docx 32.1 2021-12-07 09:25:26 Public message
Modyfikacja Rozdział I Instrukcja dla Wykonawców.docx docx 67.59 2021-12-07 09:27:38 Public message
Modyfikacja Rozdział II OPZ.docx docx 42.5 2021-12-07 09:27:38 Public message
ogł o zm ogł II.pdf pdf 42.72 2021-12-07 09:28:11 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia III.pdf pdf 40.88 2021-12-08 08:29:07 Public message
Wyjaśnienia SWZ III.docx docx 32.17 2021-12-08 08:32:36 Public message
Informacja z otwarcia ofert.doc doc 31 2021-12-10 11:18:29 Public message
Unieważnienie postępowania.doc doc 69 2021-12-10 11:19:05 Public message

Announcements

2021-12-10 11:19 Anna Pieńkowska INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA .

Unieważnienie postęp [...].doc

2021-12-10 11:18 Anna Pieńkowska INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.

Informacja z otwarci [...].doc

2021-12-10 09:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi net 150.000,00 zł.
2021-12-08 08:32 Anna Pieńkowska WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 3.

Wyjaśnienia SWZ III. [...].docx

2021-12-08 08:29 Anna Pieńkowska Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia III.

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-12-07 09:28 Anna Pieńkowska Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 07.12.2021 r.

ogł o zm ogł II.pdf

2021-12-07 09:27 Anna Pieńkowska Modyfikacja Rozdziału I SWZ -" Instrukcja dla Wykonawców " oraz Rozdziału II SWZ -Opis przedmiotu zamówienia".

Modyfikacja Rozdział [...].docx

Modyfikacja Rozdzia [...].docx

2021-12-07 09:26 Anna Pieńkowska Zamawiający informuje o przesunięciu terminu składania ofert na dzień 10.12.2021 r. godzina 9:00.
2021-12-07 09:25 Anna Pieńkowska WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 2

Wyjaśnienia SWZ II.d [...].docx

2021-12-03 09:08 Anna Pieńkowska Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ogł o zm ogł..pdf

2021-12-03 09:07 Anna Pieńkowska WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1

Wyjaśnienia SWZ I.do [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 249