Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BZP.271.1.47.2021 Rozbudowa ul. Witosa w Świnoujściu

Deadlines:
Published : 25-11-2021 13:19:00
Placing offers : 14-01-2022 13:00:00
Offers opening : 14-01-2022 13:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie_o_zamówieniu.pdf pdf 171 2021-11-25 13:19:00 Proceeding
SWZ_rev.WK_v.2..docx docx 92.14 2021-11-25 13:19:00 Proceeding
zal_1_formularz oferty_rev.WK.doc doc 94 2021-11-25 13:19:00 Proceeding
zal_2_oswiadczenie o wykluczeniu_rev.WK.docx docx 19.74 2021-11-25 13:19:00 Proceeding
zal_3_wykaz_prac_rev.WK.docx docx 20.89 2021-11-25 13:19:00 Proceeding
zal_4_wykaz osób_rev.WK.docx docx 22.17 2021-11-25 13:19:00 Proceeding
zal_5_zobow do oddania zasobów.docx docx 20.54 2021-11-25 13:19:00 Proceeding
zal_6.1_opis przedm zam.doc doc 81.5 2021-11-25 13:19:00 Proceeding
zal_6.2_karta gwarancyjna_rev.WK.doc doc 45 2021-11-25 13:19:00 Proceeding
zal_6.3_wykaz_wycenionych_elementów.xlsx xlsx 74.19 2021-11-25 13:19:00 Proceeding
zal_6_umowa_projekt_rev.WK 16.09.2021.docx docx 77.39 2021-11-25 13:19:00 Proceeding
zał_7_oświadczenie_rev.WK.docx docx 20.61 2021-11-25 13:19:00 Proceeding
zal_6.4_dokumentacja.7z 7z 72785.17 2021-11-25 13:19:00 Proceeding
Zmiana.pdf pdf 44.19 2021-12-09 09:16:46 Public message
zmiana_ogłoszenie.pdf pdf 41.14 2021-12-09 09:16:46 Public message
zmiana 3.pdf pdf 36.58 2021-12-16 12:04:13 Public message
uzupełnienie_norm.rtf rtf 98.59 2021-12-16 12:04:13 Public message
zmiana.pdf pdf 70.21 2021-12-22 14:36:01 Public message
ogł_o_zmianie.pdf pdf 37.6 2021-12-22 14:36:01 Public message
zmiana 5.pdf pdf 35.71 2022-01-12 09:56:41 Public message
zal_1_formularz oferty_rev.WK.doc doc 94 2022-01-12 09:56:41 Public message
info_z_otwarcia.pdf pdf 37.42 2022-01-14 15:15:31 Public message
info_uniew.pdf pdf 45.93 2022-02-02 07:49:27 Public message

Announcements

2022-02-02 07:49 Monika Kaczmarek Zamawiający przesyła informację o unieważnieniu postępowania.

info_uniew.pdf

2022-01-14 15:15 Monika Kaczmarek Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert.

info_z_otwarcia.pdf

2022-01-14 13:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1 099 513,95 zł brutto.
2022-01-12 09:56 Monika Kaczmarek Zamawiający przekazuje informację o sprostowaniu załącznika.

zmiana 5.pdf

zal_1_formularz ofer [...].doc

2021-12-22 14:36 Monika Kaczmarek Zamawiający przekazuje odpowiedź na pytanie Wykonawcy oraz informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert.

Zamawiający zmienia także termin związania ofertą (Rozdział XI, ust. 1 SWZ):
- bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert i kończy się w dniu 12 lutego 2022r.

zmiana.pdf

ogł_o_zmianie.pdf

2021-12-16 12:04 Monika Kaczmarek Zamawiający przekazuje informację o zmianie.

zmiana 3.pdf

uzupełnienie_norm.rt [...].rtf

2021-12-09 09:16 Ewa Bimkiewicz W załączniku przekazuję informację o zmianie ogłoszenia oraz SWZ.

Zmiana.pdf

zmiana_ogłoszenie.pd [...].pdf

2021-11-25 14:19 Monika Kaczmarek Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób: zamiast:
3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Platformy to przeglądarka internetowa Internet Explorer, Chrome i FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Platforma jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli (Rozdział X pkt 3)
jest:
3.Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Platformy to przeglądarka internetowa EDGE, Chrome i FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Platforma jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli. (Rozdział X pkt 3)

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1070