Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AG.II.3302-407/21 Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Piskorowicach-Mołyniach

Deadlines:
Published : 24-11-2021 15:19:00
Placing offers : 06-12-2021 09:00:00
Offers opening : 06-12-2021 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 1217.66 2021-11-24 15:19:00 Proceeding
Załącznik 4 umowa.doc doc 163 2021-11-24 15:19:00 Proceeding
Załącznik nr 1- formularz ofertowy.docx docx 23.98 2021-11-24 15:19:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - oświadczenie.docx docx 16.52 2021-11-24 15:19:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - część nr 1.xlsx xlsx 16.82 2021-11-24 15:19:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - część nr 2.xlsx xlsx 21.27 2021-11-24 15:19:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - część nr 3.xlsx xlsx 14.18 2021-11-24 15:19:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - część nr 4.xlsx xlsx 15.38 2021-11-24 15:19:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - część nr 5.xlsx xlsx 15.66 2021-11-24 15:19:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - część nr 6.xlsx xlsx 20.94 2021-11-24 15:19:00 Proceeding
SWZ.docx docx 88 2021-11-24 15:19:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 241.97 2021-11-24 15:19:00 Proceeding
08d9b4aa-9448-a0f3-6d59-a800017eed9c.pdf pdf 37.46 2021-12-01 10:30:37 Public message
zmiana Załącznik nr 1- formularz ofertowy.docx docx 24.03 2021-12-01 10:30:37 Public message
Zmiana treści SWZ nr 1.pdf pdf 802.53 2021-12-01 10:30:37 Public message
Informacje z otwarcia ofert.pdf pdf 213.92 2021-12-06 12:38:24 Public message
Informacja o wyborze oferty.pdf pdf 320 2021-12-14 10:56:45 Public message

Announcements

2021-12-14 10:56 Piotr Dąbrowski Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborz [...].pdf

2021-12-06 12:38 Piotr Dąbrowski Informacja z otwarcia ofert

Informacje z otwarci [...].pdf

2021-12-06 09:00 Buyer message Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz 1129 ze zm.) Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia pn. „Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Piskorowicach-Mołyniach ” zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości: 378565,95 Część nr 1 – 81212,89 zł, Część nr 2 – 70295,82 zł, Część nr 3 – 102161,73 zł Część nr 4– 44698,56 zł, Część nr 5 – 32353,70 zł, Część nr 6 – 47843,25 zł .
2021-12-01 10:30 Piotr Dąbrowski Zmiana treści SWZ nr 1 oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

08d9b4aa-9448-a0f3-6 [...].pdf

zmiana Załącznik nr [...].docx

Zmiana treści SWZ nr [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 595