Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.02.2021 Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego ciągnika rolniczego

Deadlines:
Published : 16-11-2021 16:34:00
Placing offers : 30-11-2021 11:00:00
Offers opening : 30-11-2021 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Dane finansowe Spółki.zip zip 2651.06 2021-11-16 16:34:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 130.23 2021-11-16 16:34:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1048.3 2021-11-16 16:34:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ-Formularz ofertowy.docx docx 35.3 2021-11-16 16:34:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ-Oświadczenie z art. 125 ust.1 .docx docx 15.95 2021-11-16 16:34:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ-.Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.docx docx 15.83 2021-11-16 16:34:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ-Oświadczenie podmiotu udost.zasoby.docx docx 14.13 2021-11-16 16:34:00 Proceeding
Załącznik nr 5 doSWZ-Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających sie o.docx docx 15.35 2021-11-16 16:34:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ-Wykaz dostaw.docx docx 15.28 2021-11-16 16:34:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ-Istotne postanowienia umowy.docx docx 17.91 2021-11-16 16:34:00 Proceeding
23.11.2021 Wyjaśnienie treści SWZ.pdf pdf 547.21 2021-11-23 12:14:32 Public message
Załacznik nr 1 do wyjaśnień SWZ z dnia 23.11.2021r..pdf pdf 1132.12 2021-11-23 12:14:32 Public message
SWZ poprawiony .pdf pdf 1048.57 2021-11-23 12:17:27 Public message
Załącznik nr 7 do SWZ-Istotne postanowienia umowy poprawione.docx docx 18.52 2021-11-23 12:17:27 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 40.54 2021-11-23 12:18:14 Public message
30.11.2021r. INFORMACJA art. 222 ust. 5 ustawy PZP.pdf pdf 690.29 2021-11-30 16:10:12 Public message
10.12.2021 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 523.9 2021-12-10 13:19:10 Public message
24.11.2021r. INFORMACJA art.222 ust. 4 ustawy PZP.pdf pdf 507.91 2021-11-30 11:00:00 Public message

Announcements

2021-12-10 13:19 Artur Repel Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

10.12.2021 Informacj [...].pdf

2021-11-30 16:10 Artur Repel informacja art. 222 ust. 5 ustawy PZP

30.11.2021r. INFORMA [...].pdf

2021-11-30 11:00 Buyer message Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

24.11.2021r. INFORMA [...].pdf

2021-11-23 12:18 Artur Repel Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-11-23 12:17 Artur Repel SWZ poprawiona

SWZ poprawiony .pdf

Załącznik nr 7 do SW [...].docx

2021-11-23 12:14 Artur Repel 23.11.2021 Wyjaśnienia treści SWZ

23.11.2021 Wyjaśnien [...].pdf

Załacznik nr 1 do wy [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 535