Proceeding: ZP/99/2021 „Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej nowych i modernizacji istniejących elementów układu zasilania w wodę zespołu budynków na terenie CKD Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”

Jarosław Wyszomirski
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Deadlines:
Published : 10-11-2021 09:36:00
Placing offers : 25-11-2021 12:30:00
Offers opening : 25-11-2021 13:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZP_99_2021 - Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie wykonawcy.docx docx 24.73 2021-11-10 09:36:00 Proceeding
ZP_99_2021 - Załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz usług.docx docx 30.1 2021-11-10 09:36:00 Proceeding
ZP_99_2021 - Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie wykonawcy o aktualności.docx docx 19.05 2021-11-10 09:36:00 Proceeding
ZP_99_2021 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 137.45 2021-11-10 09:36:00 Proceeding
ZP_99_2021 - SWZ.docx docx 162.26 2021-11-10 09:36:00 Proceeding
ZP_99_2021 - Załącznik nr 3 do SWZ - Wzór umowy.doc doc 243 2021-11-10 09:36:00 Proceeding
ZP_99_2021 - Załącznik nr 2.1-2.5 - Dokumentacja.zip zip 5510.74 2021-11-10 09:36:00 Proceeding
ZP_99_2021 SWZ + załączniki - UOD.zip zip 265.32 2021-11-10 11:53:26 Public message
ZP_99_2021 - SWZ - Zmodyfikowany 22.11.2021.docx docx 162.34 2021-11-22 09:30:04 Public message
ZP_99_2021 - Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty.docx docx 29.57 2021-11-22 09:30:04 Public message
ZP_99_2021 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 38.14 2021-11-22 09:30:04 Public message
ZP_99_2021 SWZ + załączniki po modyfikacji - UZD.zip zip 178.29 2021-11-22 09:30:04 Public message
ZP_99_2021 Modyfikacja terminu-sig.pdf pdf 296.46 2021-11-22 09:30:04 Public message
ZP_99_2021 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 69.89 2021-11-25 13:52:28 Public message
ZP_99_2021 Pismo o unieważnieniu postępowania-sig.pdf pdf 291.22 2021-11-26 12:05:18 Public message

Announcements

2021-11-26 12:05 Jarosław Wyszomirski ZP/99/2021 Informacja o unieważnieniu postępowania

ZP_99_2021 Pismo o u [...].pdf

2021-11-25 13:52 Jarosław Wyszomirski ZP/99/2021 Informacja o złożonych ofertach.

ZP_99_2021 Informacj [...].pdf

2021-11-25 12:30 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę: 166 050,00 zł brutto.
2021-11-22 09:30 Jarosław Wyszomirski ZP/99/2021 Modyfikacja terminu składania i otwarcia ofert. Uzupełnienie dokumentacji o załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty

ZP_99_2021 - SWZ - Z [...].docx

ZP_99_2021 - Załączn [...].docx

ZP_99_2021 Ogłoszeni [...].pdf

ZP_99_2021 SWZ + zał [...].zip

ZP_99_2021 Modyfikac [...].pdf

2021-11-10 11:53 Jarosław Wyszomirski ZP/99/2021 SWZ + Załączniki - wersja UOD

ZP_99_2021 SWZ + zał [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 261