Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2021/BZP 00262659/01 Systematyczne dostawy różnych produktów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w 2022r. z podziałem na V zadań

Przemysław Tomasiuk
Starostwo Powiatowe w Wyszkowie Department: Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku
Deadlines:
Published : 09-11-2021 13:18:00
Placing offers : 18-11-2021 10:00:00
Offers opening : 18-11-2021 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu (pdf).pdf pdf 159.75 2021-11-09 13:18:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Oferta.odt odt 24.64 2021-11-09 13:18:00 Proceeding
Załącznik nr 2.odt odt 22.51 2021-11-09 13:18:00 Proceeding
Załącznik nr 2b.odt odt 21.51 2021-11-09 13:18:00 Proceeding
Załącznik nr 2c.odt odt 18.22 2021-11-09 13:18:00 Proceeding
Załącznik nr 2d.odt odt 14.31 2021-11-09 13:18:00 Proceeding
Załącznik nr 2e.odt odt 17.86 2021-11-09 13:18:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 125 ust 1 o spełnianiu warunków udziału i niepodleganiu wykluczeniu.odt odt 21.18 2021-11-09 13:18:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych dostaw.odt odt 16.08 2021-11-09 13:18:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Grupa kapitałowa.odt odt 15.93 2021-11-09 13:18:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.odt odt 16.34 2021-11-09 13:18:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Projektowane postanowienia umowy.odt odt 28.16 2021-11-09 13:18:00 Proceeding
Załącznik nr 8 - Numer ID prowadzonego postępowania.odt odt 15.05 2021-11-09 13:18:00 Proceeding
SWZ - Systematyczne dostawy różnych produktów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w 2022r. - V zadań.pdf pdf 224.85 2021-11-09 13:18:00 Proceeding
SWZ - Systematyczne dostawy różnych produktów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w 2022r. - V zadań.pdf.XAdES XAdES 6 2021-11-09 13:18:00 Proceeding
doc00534520211115091319.pdf pdf 97.08 2021-11-15 10:13:14 Public message
Informacja o kwocie.pdf pdf 211.89 2021-11-18 10:04:43 Public message
Informacja z otwarcia.pdf pdf 518.36 2021-11-18 13:50:21 Public message
Informacja o wyborze.pdf pdf 726.54 2021-11-25 13:31:50 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania (V części).pdf pdf 118.93 2021-12-29 12:06:39 Public message
Ogłoszenie o zmianie umowy dla części I i II.pdf pdf 54.82 2022-05-12 08:08:44 Public message
2022_BZP 00283271_01.pdf pdf 53.89 2022-08-01 09:57:21 Public message
08da9245-2eb3-0e0f-79e6-f3000f9f97e0 - ogłoszenie o wykonaniu umowy na zadanie I_II_III.pdf pdf 61.15 2022-09-12 08:01:20 Public message
08daf3aa-36e5-d749-4692-20000fd60e6e.pdf pdf 56.64 2023-01-13 07:29:26 Public message

Announcements

2023-01-13 07:29 Przemysław Tomasiuk Ogłoszenie.

08daf3aa-36e5-d749-4 [...].pdf

2022-09-12 08:01 Przemysław Tomasiuk Ogłoszenie o wykonaniu umowy na zadania nr I;II;III

08da9245-2eb3-0e0f-7 [...].pdf

2022-08-01 09:57 Przemysław Tomasiuk Zamawiający zamieszcza Ogłoszenie o zmianie umowy Dostawy Systematyczne dostawy różnych produktów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w 2022r. z podziałem na V zadań

2022_BZP 00283271_01 [...].pdf

2022-05-12 08:08 Przemysław Tomasiuk Zamawiający przesyła ogłoszenie o zmianie umowy.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-12-29 12:06 Przemysław Tomasiuk Ogłoszenie o wyniku postępowania.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2021-11-25 13:31 Przemysław Tomasiuk Zamawiający przesyła informację o wyborze oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-11-18 13:50 Przemysław Tomasiuk Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-11-18 10:04 Przemysław Tomasiuk Zamawiający przesyła informację o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.

Informacja o kwocie. [...].pdf

2021-11-18 10:03 Przemysław Tomasiuk The message was withdrawn by the Buyer.
2021-11-15 10:13 Przemysław Tomasiuk Zamawiający informuje, iż załącznik 2a znajduje się w pliku 2.

doc00534520211115091 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 606