Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.01.2021 Sukcesywna dostawa soli drogowej na potrzeby własne MPGK Sp. z o.o. z siedzibą w Krynicy-Zdroju w sezonie zimowym 2021/2022r.

Deadlines:
Published : 05-11-2021 14:31:00
Placing offers : 15-11-2021 10:00:00
Offers opening : 15-11-2021 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 100.28 2021-11-05 14:31:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 409.27 2021-11-05 14:31:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz Oferty.docx docx 59.2 2021-11-05 14:31:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ.docx docx 15.25 2021-11-05 14:31:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ.docx docx 14.46 2021-11-05 14:31:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ.pdf pdf 943.13 2021-11-05 14:31:00 Proceeding
15.11.2021r. INFORMACJA art. 222 ust. 5 ustawy PZP.pdf pdf 679.17 2021-11-16 10:53:58 Public message
22.11.2021r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .pdf pdf 529.76 2021-11-22 16:10:43 Public message
15.11.2021r. INFORMACJA art.222 ust. 4 ustawy PZP.pdf pdf 426.87 2021-11-15 10:00:00 Public message

Announcements

2021-11-22 16:10 Artur Repel INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty 22.11.2021r.

22.11.2021r. Informa [...].pdf

2021-11-16 10:53 Artur Repel Informacja z otwarcia ofert.

15.11.2021r. INFORMA [...].pdf

2021-11-15 10:00 Buyer message Zamawiający na postawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 poz. 1129 z zm.) informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 271 215,00 zł

15.11.2021r. INFORMA [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 411