Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dostawa różnych artykułów spożywczych, w tym owoców, warzyw, produktów z przemiału ziarna, pieczywa, jaj w okresie od 01.01.2022r.- 31.12.2022r.

Anna Gamdzyk
Miasto Ostrołęka Department: Dom Pomocy Społecznej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Ostrołęce
Deadlines:
Published : 04-11-2021 15:29:00
Placing offers : 04-11-2021 18:43:32
Offers opening : 15-11-2021 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

Dom Pomocy Społecznej im Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Ostrołece przy ul. Rolnej 27 zaprasza do składania ofert na dostawę: różnych artykułów spożywczych, w tym owoców, warzyw, produktów z przemiału ziarna, pieczywa , jaj w okresie 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

Załączone dokumenty:

 1. SWZ,
 2. Formularz asortymentowo-ilościowo-cenowy,
 3. Formularz ofertowy,
 4. Oświadczenie wg art.125 ust1 i 3,
 5. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej,
 6. Wzór/ projekt umowy,
 7. Klauzula RODO

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

 • Zadawania pytań Zamawiającemu,

 • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

 • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Osoby upoważnione do komunikowania się z Wykonawcami:

Anna Gamdzyk - anna.gamdzyk@dps-ostroleka.pl

Teresa Mierzejewska - teresa.mierzejewska@dps-ostroleka.pl

 Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy zamieszczone na BZP pod nr 2021/BZP 00257592/01 z dnia 04-11-2021r.

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

 • tel. 22 101 02 02

 • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ IV.odt odt 44.31 2021-11-04 15:29:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - formularz ofertowy.docx docx 23.99 2021-11-04 15:29:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków (3).odt odt 8.21 2021-11-04 15:29:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - grupa kapitałowa.docx docx 17.25 2021-11-04 15:29:00 Proceeding
Załącznik nr 5- wzór-projekt umowy.docx docx 32.4 2021-11-04 15:29:00 Proceeding
cz.1 Formularz asortymentowo - ilościowo - cenowy cz.1 owoce.odt odt 13.48 2021-11-04 15:29:00 Proceeding
cz.2 Formularz asortymentowo - ilościowo - cenowy cz.2 warzywa.odt odt 17.14 2021-11-04 15:29:00 Proceeding
cz.3 Formularz asortymentowo - ilościowo - cenowy cz.3 Produkty z przemiału ziarna.odt odt 11.06 2021-11-04 15:29:00 Proceeding
cz.4 Formularz asortymentowo - ilościowo - cenowy cz.4 makaron bezglutenowy.odt odt 8.35 2021-11-04 15:29:00 Proceeding
cz.5 Formularz asortymentowo - ilościowo - cenowy cz.5 pieczywo.odt odt 10.6 2021-11-04 15:29:00 Proceeding
cz.6 Formularz asortymentowo - ilościowo - cenowy cz.6 jaja.odt odt 8.37 2021-11-04 15:29:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - RODO.docx docx 58.05 2021-11-04 15:29:00 Proceeding

Announcements

2021-11-04 18:43 Anna Gamdzyk Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: Zamówienie zostanie zamieszczone w innym terminie.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 244