Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Usługi porządkowe w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A., w siedzibie Podstrefy Tyskiej, w Tychach, przy ul. Fabrycznej 2

Mateusz Rzeszowski
Katowicka SSE S.A.
Deadlines:
Published : 02-11-2021 17:01:00
Placing offers : 10-11-2021 09:00:00
Offers opening : 10-11-2021 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 133.15 2021-11-02 17:01:00 Proceeding
2. SWZ usługi porządkowe 22.10.2021.docx docx 90.64 2021-11-02 17:01:00 Proceeding
3. Projektowane postanowienia umowy usł porządkowe 2022.pdf pdf 4053.03 2021-11-02 17:01:00 Proceeding
4. Załącznik do umowy - harmonogram.pdf pdf 890.55 2021-11-02 17:01:00 Proceeding
5. Załączniki do SWZ usługi porządkowe.doc doc 145.5 2021-11-02 17:01:00 Proceeding
wyjaśnienie treści SWZ 04.11.2021.pdf pdf 204.91 2021-11-08 15:38:22 Public message
wyjaśnienia treści SWZ 05.11.2021.pdf pdf 1423.53 2021-11-08 15:40:19 Public message
informacja o kwocie na sfinansowanie usł porz.pdf pdf 191.12 2021-11-10 09:25:14 Public message
informacja z otwarcia ofert usługi porządkowe.pdf pdf 538.29 2021-11-10 12:15:43 Public message
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty porządkowe 2022.pdf pdf 824.83 2021-12-08 13:42:27 Public message

Announcements

2021-12-08 13:42 Beata Łapczyńska W załączniku zamieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-11-10 12:15 Beata Łapczyńska W załączniku opublikowano informację z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2021-11-10 09:25 Beata Łapczyńska W załączniku zamieszczono informację o kwocie na sfinansowanie zamówienia

informacja o kwocie [...].pdf

2021-11-08 15:40 Beata Łapczyńska W załączniku zamieszczono wyjaśnienia treści SWZ

wyjaśnienia treści S [...].pdf

2021-11-08 15:38 Beata Łapczyńska W załączniku zamieszczono wyjaśnienia treści SWZ

wyjaśnienie treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 368