Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RIZ.272.8.2021 Prace remontowe w budynku Domu Dziecka w Sowczycach

Rafał Halski
Powiat Oleski Department: Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 26-10-2021 15:18:00
Placing offers : 10-11-2021 10:00:00
Offers opening : 10-11-2021 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2021_BZP 00246639_01.pdf pdf 124.03 2021-10-26 15:18:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 325.83 2021-10-26 15:18:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o grupie kapitałowej.docx docx 800.94 2021-10-26 15:18:00 Proceeding
Opis techniczny - pomieszczenia.pdf pdf 103.96 2021-10-26 15:18:00 Proceeding
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - łazienka.pdf pdf 546.99 2021-10-26 15:18:00 Proceeding
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - pomieszczenia.pdf pdf 483 2021-10-26 15:18:00 Proceeding
Przedmiar robót łazienka.pdf pdf 37.62 2021-10-26 15:18:00 Proceeding
Przedmiar robót - pomieszczenia.pdf pdf 347.03 2021-10-26 15:18:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Projekt umowy.pdf pdf 206.94 2021-10-26 15:18:25 Proceeding
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx docx 808.9 2021-10-26 15:18:00 Criterion
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.docx docx 802.04 2021-10-26 15:18:00 Criterion
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 116.44 2021-11-10 10:55:30 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 144.16 2021-11-16 13:54:15 Public message

Announcements

2021-11-16 13:54 Rafał Halski Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-11-10 10:55 Rafał Halski Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-11-10 10:00 Buyer message Kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:
Zadanie nr 1 - 39.993,31 zł
Zadanie nr 2 - 32 335,05 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

Załącznik nr 1 - For [...].docx

Załącznik nr 2 - Ośw [...].docx

(0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 325