Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BP.271.000013.2021 Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Rydułtowach – etap I

Katarzyna Iwulska
Urząd Miasta Rydułtowy
Deadlines:
Published : 20-10-2021 13:39:00
Placing offers : 22-11-2021 12:00:00
Offers opening : 22-11-2021 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu_SP2.pdf pdf 137.27 2021-10-20 13:39:00 Proceeding
Dokumenty zamówienia SP2.7z 7z 188.32 2021-10-20 13:39:00 Proceeding
PB.7z 7z 39017.85 2021-10-20 13:39:00 Proceeding
PW.7z 7z 51681.21 2021-10-20 13:39:00 Proceeding
specyfikacje.7z 7z 2263.04 2021-10-20 13:39:00 Proceeding
Dokumenty formalne.7z 7z 23500.38 2021-10-20 13:39:00 Proceeding
Przedmiar.7z 7z 885.59 2021-10-20 13:39:17 Proceeding
Przedłużenie terminu składania ofert SP2.pdf pdf 23.94 2021-11-02 10:46:37 Proceeding
ogłoszenenie o zmianie ogłoszenia SP2.pdf pdf 39.83 2021-11-02 10:46:47 Proceeding
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia -2 SP2.pdf pdf 39.81 2021-11-10 14:00:06 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3.pdf pdf 39.81 2021-11-16 11:24:52 Proceeding
Odpowiedzi na zapytanie nr 1 SP2.pdf pdf 34.78 2021-11-03 11:37:19 Public message
Odpowiedzi na zapytania 2 do 9 oraz 11 14 oraz nowe przedmiary.7z 7z 3943.22 2021-11-10 13:59:43 Public message
Odpowiedź na zapytanie nr 10 wraz z nowym przedmiarem elektrycznym.7z 7z 93.42 2021-11-15 12:16:54 Public message
odpowiedzi na zapytanie nr 15.7z 7z 1384.92 2021-11-16 11:27:06 Public message
Informacja z otwarcia ofert_SP2.pdf pdf 23.76 2021-11-23 09:52:26 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Sp2.pdf pdf 32.59 2021-12-29 14:44:28 Public message

Announcements

2021-12-29 14:44 Katarzyna Iwulska W załączeniu Zamawiający przekazuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-11-23 09:52 Katarzyna Iwulska Zamawiający na podstawie przepisu art. 222 ust. 5 ustawy Pzp w załączeniu przekazuje informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-11-22 12:00 Buyer message Zamawiający na podstawie przepisu art. 222 ust. 4 ustawy Pzp podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj.: 3 011 558,17 zł .
2021-11-16 11:27 Katarzyna Iwulska Uwaga! W załączeniu! odpowiedź na zapytanie nr 15 wraz z dodatkowym przedmiarem i schematem.

odpowiedzi na zapyta [...].7z

2021-11-15 12:16 Katarzyna Iwulska Uwaga! Odpowiedź na zapytanie nr 10 wraz z NOWYM PRZEDMIAREM CZĘŚCI ELEKTRYCZNEJ!!!

Odpowiedź na zapytan [...].7z

2021-11-10 13:59 Katarzyna Iwulska UWAGA! w załączeniu odpowiedzi na zapytania nr 2 do 9 oraz 11 do 14 wraz z uzupełnioną dokumentacją i poprawionymi przedmiarami.

Odpowiedzi na zapyta [...].7z

2021-11-03 11:37 Katarzyna Iwulska W załączeniu odpowiedzi na zapytanie nr 1.

Odpowiedzi na zapyta [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1832