Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Sukcesywne dostawy olejów, smarów i płynów eksploatacyjnych na potrzeby MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu

Piotr Jagodziński
Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o. Department: GPP Grupa Zakupowa
Deadlines:
Published : 13-10-2021 13:24:00
Placing offers : 05-11-2021 14:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel.: (56) 45-04-217

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZAPROSZENIE.pdf pdf 508.39 2021-10-13 13:24:00 Proceeding
Informacja o zmianach w postępowaniu.pdf pdf 1032.84 2021-10-19 12:01:13 Proceeding
PROJEKT UMOWY.pdf pdf 598.21 2021-10-13 13:24:00 Criterion
OŚWIADCZENIE I KLAUZULA RODO.pdf pdf 786.63 2021-10-13 13:24:00 Criterion
FORMULARZ CENOWY - CZĘŚĆ 1.xls xls 55 2021-10-19 12:01:29 Criterion
FORMULARZ CENOWY - CZĘŚĆ 2.xlsx xlsx 12.43 2021-10-19 12:01:34 Criterion
FORMULARZ CENOWY.xls xls 55.5 2021-10-19 12:10:22 Criterion
INFORMACJA O WYBORZE.pdf pdf 233.98 2021-11-17 10:42:28 Public message

Announcements

2021-11-17 10:42 Natalia Lisiecka INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE [...].pdf

2021-10-27 14:03 Włodzimierz Tesz Dzień dobry,
uwzględniając składane przez Wykonawców prośby przesuwamy termin składania ofert na dzień 5 listopada 2021 roku. Godzina pozostaje bez zmian.
Jednocześnie informujemy, że Zamawiający nie przewiduje kolejnej zmiany terminu składania ofert.
2021-10-21 10:56 Włodzimierz Tesz Aby zapewnić równy dostęp do postępowania poniżej przedstawiamy pytanie, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z odpowiedziami (część III).
Pytanie:
Czy Zamawiający dopuści w punkcie nr 1 olej w wyższej klasie jakościowej tj. API: CI-4/ CH-4/CG-4?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza podaną klasę jakości.

Pytanie:
Czy Zamawiający dopuści w punkcie nr 2 olej który spełnia wszystkie podane normy poza ZF TE-ML 03D, 17C?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostarczenia oleju bez spełniania wymienionej normy.

Pytanie:
Czy Zamawiający dopuści w punkcie nr 6 lej który spełnia wszystkie podane normy poza ZF TE-ML 17B?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostarczenia oleju bez spełniania wymienionej normy.

Pytanie:
Czy Zamawiający dopuści w punkcie nr 9 lej który spełnia wszystkie podane normy poza ZF TE-ML 09?
Proszę o podanie wymaganej lepkości dla oleju w punkcie nr 10.
Odpowiedź:
Lepkość 46 zgodnie z umieszczoną w formularzu.
2021-10-21 08:22 Włodzimierz Tesz Aby zapewnić równy dostęp do postępowania poniżej przedstawiamy pytanie, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z odpowiedziami (część II).
Pytanie:
Czy w pozycji nr.11 Liten Premium ŁT-4 EP2, mamy składać ofertę na sztuki czy na kg? Czy ma to być60 sztuk tub 0,4 kg ?
Odpowiedź:
Zgodnie z formularzem cenę należy podać za kg. Natomiast smar zamawiany będzie w opakowaniach dostępnych w handlu – tubach po 0,4 kg. Jednocześnie proszę poprawić w kolumnie 6 " SZACUNKOWA ILOŚĆ ROCZNIE” w tej pozycji zamiast 60 proszę wpisać wartość 24 (60 opakowań x 0,4 kg). Tym samym cenę należy podać za 1 kg i przemnożyć przez 24.

Pytanie:
Dzień dobry, czy w pozycji nr.11 mamy liczyć 60 sztuk smaru czy 60 litrów?
Odpowiedź:
Odpowiedź została udzielona powyżej
2021-10-18 11:21 Włodzimierz Tesz Aby zapewnić równy dostęp do postępowania poniżej przedstawiamy pytanie, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z odpowiedziami.

Pytanie:
Czy dopuszczacie Państwo produkty równoważne?
Oczywiście jeżeli wymagacie Państwo, żeby wybrane produkty posiadały aprobaty OEM to prosimy o podanie takich informacji.
Odpowiedź:
Zgodnie z tabelą dopuszczamy zastosowanie zamienników zgodnie z parametrami zawartymi w tabelach. Zamienniki muszą posiadać odpowiednie dopuszczenia i świadectwa zapewniające takie same parametry jak obecnie używane.

Pytanie:
W załączniku nr 2 do Zaproszenia w pozycji nr 17 wymagają Państwo produktu o nazwie Xeramic Diesel Protector -40C op. 30L. Produkt ogólnie występuję tylko w opakowaniu 1L oraz 0,5L. Z informacji uzyskanych od dostawy produkt jest dostępny tylko w opakowaniu 0,5L. Proszę o wyrażenie zgody na złożenie oferty w op. 0,5L.
Odpowiedź:
Dopuszczamy dostawę w opakowaniach mniejszych niż 1 litr, przy czym cenę w formularzu ofertowym należy podać za 1 litr.

Pytanie:
Proszę o informację czy Państwo jesteście uprawnieni do zakupu produktów bez akcyzy i czy ofertę można złożyć w pozycjach 2,3,6,7,8,9,10 bez akcyzy.
Odpowiedź:
Zamawiający dokonał zgłoszenia aktualizacyjnego w obszarze akcyzy w centralnym rejestrze podatników podatku akcyzowego w zakresie zużywania olejów smarowych o kodach CN:27101987 oraz CN:27101983

Wniosek:
Proszę o przedłużenie terminu składania ofert do 29.10.2021.
Odpowiedź:
Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 29.10.2021 roku – na stronie postępowania ukaże się stosowna informacja.

Czy dopuszczacie Państwo podzielenie zamówienia oddzielnie na AdBlue i na pozostałe produkty?
Odpowiedź:
Zamawiający postanowił rozdzielić przedmiotowe zamówienie na dwie części. Zamawiający dopuszcza składanie oferty na 1 lub 2 część zamówienia, lub na wszystkie części.
Pierwsza z części dotyczy produktów smarnych i płynów do spryskiwaczy. Druga dotyczy roztworu mocznika przeznaczonego do oczyszczania gazów spalinowych silników wysokoprężnych metodą selektywnej redukcji katalitycznej.
Na stronie postępowania opublikowana zostanie stosowna informacja oraz nowe formularze ofertowe.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Sukcesywne dostawy olejów, smarów i płynów eksploatacyjnych Zgodnie z warunkami wymienionymi w ogłoszeniu oraz załącznikach 1 set MZK
Dworcowa 47
86-302, Grudziądz
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7591 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Akceptacja załączonego projektu umowy - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"

PROJEKT UMOWY.pdf

(0)
3 załączono wypełniony formularz ofertowy (wykaz ilościowy poz. asortymentowych) - Proszę załączyć skan dokumentu oraz formularz w wersji edytowalnej. Attachment required

FORMULARZ CENOWY - C [...].xls

FORMULARZ CENOWY - C [...].xlsx

FORMULARZ CENOWY.xls

(0)
4 Oświadczenie i klauzula RODO - Proszę załączyć skan załączonej podpisanej klauzuli informacyjnej RODO

OŚWIADCZENIE I KLAUZ [...].pdf

(0)
5 Termin związania ofertą wynosi 30 dni - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 771