Proceeding: 2021/S 189-490479 „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami – Opole, ul. Prószkowska”.

Deadlines:
Published : 29-09-2021 09:26:00
Placing offers : 10-11-2021 12:00:00
Offers opening : 10-11-2021 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
8.1 DOKUMENTY.7z 7z 1889.11 2021-09-29 09:26:00 Proceeding
8.1 GEOLOGIA.7z 7z 3030.61 2021-09-29 09:26:00 Proceeding
8.1 PROJEKT BUDOWLANY.7z 7z 107038.85 2021-09-29 09:26:00 Proceeding
8.1 Projekt wykonawczy.7z 7z 190599.73 2021-09-29 09:26:00 Proceeding
8.1 PRZEDMIARY.7z 7z 1584.37 2021-09-29 09:26:00 Proceeding
2 Załacznik nr 1 do SWZ Formularz oferty_Winów_04_21.docx docx 30.35 2021-09-29 09:26:00 Proceeding
4 Załącznik nr 3 do SWZ zobowiazanie podmiotu trzeciego_Winów_04_21 (1).docx docx 23.62 2021-09-29 09:26:00 Proceeding
5 Załącznik nr 4 do SWZ grupa_kapitalowa_Winów_04_21.docx docx 22.46 2021-09-29 09:26:00 Proceeding
6 Załacznik nr 5 do SWZ Wykaz robót budowlanych_Winów_04_21.doc doc 80.5 2021-09-29 09:26:00 Proceeding
7 Załącznik nr 6 do SWZ aktualność danych_Winów_04_21.docx docx 22.4 2021-09-29 09:26:00 Proceeding
8 Załacznik nr 6 do wzoru umowy_Winów_04_21.doc doc 83 2021-09-29 09:26:00 Proceeding
8 Załącznik nr 7 do Umowy HRF.xls xls 137.5 2021-09-29 09:26:00 Proceeding
8_Wzór umowy_Winów_04_21_2.pdf pdf 523.89 2021-09-29 09:26:00 Proceeding
9 Załącznik nr 8 do SWZ OPZ_Winów_04_21.docx docx 21.35 2021-09-29 09:26:00 Proceeding
9_Załącznik nr 9 do SWZ Podział zadań konsorcjum_Winów_04_21.docx docx 21.99 2021-09-29 09:26:00 Proceeding
10_Załącznik nr 10 do SWZ Wykaz osób_Winów_04_21.docx docx 24.28 2021-09-29 09:26:00 Proceeding
11 Załącznik nr 1.1 do SWZ Formularz cenowy_Winów_04_21.docx docx 25.39 2021-09-29 09:26:00 Proceeding
espd-request.zip zip 87.6 2021-09-29 09:26:00 Proceeding
2021-OJS189-490479-pl-ts.pdf pdf 123.45 2021-09-29 09:26:00 Proceeding
1_SWZ_Winów_BUDYNEK .pdf pdf 532.14 2021-09-29 09:26:00 Proceeding
Odpowiedź na pytanie z dn 06.10.2021.7z 7z 833.66 2021-10-08 15:37:59 Public message
Odpowiedzi 12.10.2021.pdf pdf 627.11 2021-10-18 12:55:40 Public message
Odpowiedzi 08.10.2021.pdf pdf 567.71 2021-10-14 14:15:25 Public message
10_Załącznik nr 10 do SWZ Wykaz osób_Winów [aktualizacja].docx docx 24.13 2021-10-14 14:15:25 Public message
11 Załącznik nr 1.1 do SWZ Formularz cenowy_Winów_[aktualizacja].docx docx 26.11 2021-10-14 14:15:25 Public message
Odpowiedzi na pytania 13.10.2021.pdf pdf 550.58 2021-10-20 09:21:30 Public message

Announcements

2021-10-20 09:21 Łukasz Jażdżewski Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2021-10-18 12:55 Łukasz Jażdżewski Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi 12.10.202 [...].pdf

2021-10-14 14:15 Łukasz Jażdżewski Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi 08.10.202 [...].pdf

10_Załącznik nr 10 d [...].docx

11 Załącznik nr 1.1 [...].docx

2021-10-08 15:37 Łukasz Jażdżewski Zamawiający zamieszcza odpowiedź na pytanie

Odpowiedź na pytanie [...].7z

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1148