Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RZP.271.32.2021 Zagospodarowanie pasa zieleni w pasie drogowym ulicy Zachodniej na działce 1/3 – etap I w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej” – zad. 2018/15

Tomasz Baran
Gmina Łomianki
Deadlines:
Published : 24-09-2021 09:46:00
Placing offers : 12-10-2021 10:00:00
Offers opening : 12-10-2021 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 148.76 2021-09-24 09:46:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1066.23 2021-09-24 09:46:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz Oferty.doc doc 74.5 2021-09-24 09:46:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie z art. 125 ust. 1.doc doc 120 2021-09-24 09:46:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 302.84 2021-09-24 09:46:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 656.56 2021-09-24 09:46:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Dokumentacja projektowa.7z 7z 8229.6 2021-09-24 09:46:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Przedmiary.7z 7z 1008.77 2021-09-24 09:46:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ STWiOR.7z 7z 662.03 2021-09-24 09:46:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ Zobowiązanie.docx docx 25.07 2021-09-24 09:46:00 Proceeding
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 749.53 2021-10-11 16:44:25 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 823.88 2021-10-12 15:46:48 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 827.96 2021-10-26 09:25:56 Public message

Announcements

2021-10-26 09:25 Katarzyna Rojecka Zamawiający w załączeniu przekazuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-10-12 15:46 Katarzyna Rojecka Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-10-11 16:44 Katarzyna Rojecka Zamawiający przekazuje informację o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 697