Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WGK.271.2.2021 Miasto Łomża. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

Anna Biała
Miasto Łomża
Deadlines:
Published : 18-08-2021 11:18:00
Placing offers : 22-09-2021 10:00:00
Offers opening : 22-09-2021 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zmówieniu 2021-OJS159-419841-pl-1.pdf pdf 151.4 2021-08-18 11:18:00 Proceeding
SWZ Dostawa energii elektrycznej.pdf pdf 976.17 2021-08-18 11:18:00 Proceeding
Zal_1a_Wykaz_PPE.xls xls 107 2021-08-18 11:18:00 Proceeding
Zal_1b_Wykaz_PPE.xls xls 105 2021-08-18 11:18:00 Proceeding
Zal_2_Formularz_Oferty.doc doc 93.5 2021-08-18 11:18:00 Proceeding
Zal_3_JEDZ.doc doc 212 2021-08-18 11:18:00 Proceeding
Zal_4_Wykaz_dostaw.doc doc 66 2021-08-18 11:18:00 Proceeding
Zal_5_Oswiadczenie_Grupa_kapitalowa.doc doc 44 2021-08-18 11:18:00 Proceeding
Zal_6_Oswiadczenie_aktualnosc.doc doc 40.5 2021-08-18 11:18:00 Proceeding
Zal_7_Oswiadczenie_wspolnie.doc doc 47.5 2021-08-18 11:18:00 Proceeding
Zal_8_Projektowane_postanowienia_Umowy.pdf pdf 644.05 2021-08-18 11:18:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania Wykonawców i wyjaśnienia z dnia 06.09.2021 r..docx docx 21.42 2021-09-06 14:12:41 Public message
Odpowiedzi na pytania wykonawców i wyjaśnienia z dnia 06.09.2021 r..pdf pdf 949.31 2021-09-06 14:12:41 Public message
1_Informacja z otwarcia ofert wersja edytowalna.docx docx 21.75 2021-09-22 13:55:48 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 199.37 2021-09-22 13:55:48 Public message
Informacja o wyborze.pdf pdf 218.05 2021-10-19 09:04:33 Public message
Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronę.pdf pdf 314.73 2021-10-19 09:04:33 Public message

Announcements

2021-10-19 09:04 Anna Biała Zamawiający w załączeniu zamieszcza informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. "„Miasto Łomża. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.” nr WGK.271.2.2021.

Informacja o wyborze [...].pdf

Informacje o wyborze [...].pdf

2021-09-22 13:55 Anna Biała Zamawiający w załączeniu zamieszcza informacje z otwarcia ofert w postępowaniu pn. "„Miasto Łomża. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.” nr WGK.271.2.2021.

1_Informacja z otwar [...].docx

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-09-22 10:00 Buyer message Kwota gross jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 5 769 646,34 zł, w tym:
Część 1: 3 289 621,01 zł,
Część 2: 2 480 025,33 zł.
2021-09-06 14:12 Anna Biała W dniu 06.09.2021 r. Zamawiający zamieścił odpowiedzi na pytania Wykonawców w załączonych plikach.

Odpowiedzi na pytani [...].docx

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1153