Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ME.AG.270.1.2021 „Konserwacja obiektów zabytkowych Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze-Ochli”

Deadlines:
Published : 11-08-2021 16:25:00
Placing offers : 27-08-2021 08:00:00
Offers opening : 27-08-2021 13:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu (9).pdf pdf 129.49 2021-08-11 17:38:53 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 54.44 2021-08-11 17:53:01 Proceeding
SWZ ujednolicona po zmianach.pdf pdf 420.06 2021-08-11 17:53:01 Proceeding
Zał. do PFU wiatrak w.04 EKSPERTYZA TECHNICZNA WIATRAK Z KIEŁCZA 2021.pdf pdf 1451.99 2021-08-11 17:53:14 Proceeding
Zał. nr 1 PFU wiatrak w.04 ujednolicony po zmianach.pdf pdf 1042.21 2021-08-11 17:53:14 Proceeding
Zał. nr 2 PFU gont v03 ujednolicony po zmianach.pdf pdf 943.35 2021-08-11 17:53:14 Proceeding
Zał. nr 3 do SWZ Formularz OFERTA ujednolicony po zmianie.docx docx 22.76 2021-08-11 17:53:14 Proceeding
Zał. nr 4 do SWZ projekt umowy Cz. 1 ujednolicony po zmianach.pdf pdf 298.63 2021-08-11 17:53:14 Proceeding
Zał. nr 5 do SWZ projekt umowy Cz. II ujednolicony po zmianach.pdf pdf 301.85 2021-08-11 17:53:14 Proceeding
Zał. nr 6 do SWZ Regulamin platformazakupowa.pl dla Użytkoników (Wykonawców) od 24.05.2021.pdf pdf 197.89 2021-08-11 17:53:14 Proceeding
_Pliki przed zmianą.zip zip 6489.59 2021-08-11 19:09:17 Proceeding
_zmiana SWZ.pdf pdf 172.63 2021-08-11 19:15:54 Proceeding
Zapytania i odpowiedzi od Wykonawcy.pdf pdf 206.44 2021-08-17 14:58:31 Public message
zmiana SWZ 19-08-2021.docx docx 16.33 2021-08-19 11:38:24 Public message
Pytania nr 2 wraz odpowiedziami.pdf pdf 222.99 2021-08-23 17:47:09 Public message
Zawiadomienie o złożonych ofertach.docx docx 13.3 2021-08-28 00:01:01 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.docx docx 17.8 2021-09-03 14:00:46 Public message
Unieważnienie Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.docx docx 16.51 2021-09-03 14:52:12 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej PT WYKONAWCY.docx docx 18.17 2021-09-06 16:20:44 Public message

Announcements

2021-09-06 16:20 Tadeusz Woźniak Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wybo [...].docx

2021-09-06 16:08 Tadeusz Woźniak The message was withdrawn by the Buyer.
2021-09-03 14:52 Tadeusz Woźniak Zamawiający ze względu na omyłkę w ocenie złożonej oferty unieważnia zamieszczone dnia 2021-09-03 o godz. 14:00:46 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Unieważnienie Zawiad [...].docx

2021-09-03 14:00 Tadeusz Woźniak Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wybo [...].docx

2021-08-28 00:01 Tadeusz Woźniak Zawiadomienie o złożonych ofertach

Zawiadomienie o złoż [...].docx

2021-08-27 08:43 Tadeusz Woźniak Muzeum Etnograficzne Zielona Góra, dnia 27 sierpnia 2021r.
W Zielonej Górze-Ochli,
zw. dalej Zamawiającym
ul. Ochla - Muzealna 5
66-006 Zielona Góra

Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129) informuje, że na realizację zamówienia pn.

„Konserwacja obiektów zabytkowych Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze-Ochli”

przeznacza kwotę 500 782,20 zł, w przeliczeniu na euro 117 298,43, w tym:

1. na realizację Części I zamówienia pn.

„Prace ratunkowe na zabytkowym wiatraku”

307 500,00 zł, w przeliczeniu na euro 72 025,86 oraz

2. na realizację Części II zamówienia pn.

„Wymiana gontu na czterech zabytkowych obiektach architektury drewnianej”

193 282,20 zł, w przeliczeniu na euro 45 272,57/-/
Kierownik Zamawiającego
Podpis jak w oryginale

2021-08-23 17:47 Tadeusz Woźniak W dniu 20 sierpnia 2021r. wpłynęły od Wykonawcy zapytania i wnioski o wyjaśnienia treści SWZ, na które Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129) udziela wyjaśnień

Pytania nr 2 wraz od [...].pdf

2021-08-19 11:38 Tadeusz Woźniak Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r (Dz. U. z 2021r. poz. 1129) dnia 19 sierpnia 2021 roku dokonuje zmiany w SWZ. Zmiana nie skutkuje zmianą Ogłoszenia o zamówieniu

zmiana SWZ 19-08-202 [...].docx

2021-08-17 14:58 Tadeusz Woźniak W dniu 12 sierpnia 2021r. wpłynęły od Wykonawcy zapytania, na które Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129) udziela wyjaśnień

Zapytania i odpowied [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 640