Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PN2/2021 Akcelerator biznesowy KSSENON – budowa centrum kreatywności, innowacyjności oraz przedsiębiorczości w Żorach

Mateusz Rzeszowski
Katowicka SSE S.A.
Deadlines:
Published : 06-08-2021 13:16:00
Placing offers : 09-09-2021 10:00:00
Offers opening : 09-09-2021 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie 2021-OJS151-398846-pl.pdf pdf 126.11 2021-08-06 13:16:00 Proceeding
2. SWZ_KSSENON.docx docx 229.31 2021-08-06 13:16:00 Proceeding
3. Za?a?czniki_ nr_1_do_SWZ_SZOP _Dokument_ Projektowa.docx docx 111.39 2021-08-06 13:16:00 Proceeding
4. Za?a?czniki_ nr_2_do_SWZ_SZOP _STWiORB.docx docx 111.14 2021-08-06 13:16:00 Proceeding
5. Za?a?czniki_ nr_3_do_SWZ_SZOP _Przedmiary.do cx.docx docx 111.06 2021-08-06 13:16:00 Proceeding
6. Za?a?czniki_ nr_4_do_SWZ_Umow a.docx docx 209.02 2021-08-06 13:16:00 Proceeding
7. Za?a?czniki_ nr_5_do SWZ_Form ularz_Oferty-2.docx docx 125.04 2021-08-06 13:16:00 Proceeding
8. Za?a?cznik_ nr 6_ do_ SWZ_ Fo rmularz Cenowy.docx docx 125.87 2021-08-06 13:16:00 Proceeding
9. Za?a?czniki_ nr_7_do_SWZ_JEDZ .docx docx 113.19 2021-08-06 13:16:00 Proceeding
10. Za?acznik_nr_7_do_SWZ_JEDZ.p df.pdf pdf 85.15 2021-08-06 13:16:00 Proceeding
11. Za?acznik_nr_7_do_SWZ_JEDZ.x ml.xml xml 126.22 2021-08-06 13:16:00 Proceeding
12. Załączniki_ nr_8_do_SWZ_Wz_ Os?w._gr upa_kapita owa.docx docx 112.96 2021-08-06 13:16:00 Proceeding
13. Załączniki_ nr_9_do_SWZ_Wz_ Os?w_o_potw._aktual_inf_JEDZ - k opia.docx docx 114.87 2021-08-06 13:16:00 Proceeding
14.Załączniki_ nr_10_do_SWZ_Wz_Z obow_do_udost._zasob.docx docx 115.7 2021-08-06 13:16:00 Proceeding
15. Za?a?czniki_ nr_11_do_SWZ_Wz _Wykazu _robot_budowl.docx docx 115.25 2021-08-06 13:16:00 Proceeding
16. Za?a?czniki_ nr_12_do_SWZ_Wz _Wykazu_oso?b_skier_do_realiz_za mo?w.docx docx 118.27 2021-08-06 13:16:00 Proceeding
17. Za?a?czniki_ nr_13_do_SWZ_Wz _Os?w_o_zakresie_prac_realiz_prz ez_poszcz_Wyko nawcow.docx docx 114.52 2021-08-06 13:16:00 Proceeding
18. Za?a?czniki_ nr_14_do_SWZ_Ta bele _ro?w nowaznosci.docx docx 160.92 2021-08-06 13:16:00 Proceeding
19. Za?a?czniki_ nr_15_do_SWZ_Ze stawienie_waz?niejszych_ro?znic_ architekton.docx docx 111.34 2021-08-06 13:16:00 Proceeding
20. Za?acznik_nr_17 _ do SWZ_ Za łacznik_nr_4_do_wzoru_umowy_Kosz torysy (2).docx docx 111.38 2021-08-06 13:16:00 Proceeding
21. Za?a?czniki_ nr_16_do_SWZ_Er rata_nr_1_Odczyt_Licznikow_oraz_ zmiany_PB.docx docx 111.38 2021-08-06 13:16:00 Proceeding
22.Za?acznik _nr_18_do SWZ_ Info rmacja_dodatkowa-zestawienie pytań i odpowiedzi zadanych w I prz etaergu.docx docx 2243.68 2021-08-06 13:16:00 Proceeding
23. zmiana_swz_25.08.2021_signed.pdf pdf 508.91 2021-08-26 13:43:29 Public message
24. Uzgodnienia_branzowe PSG.pdf pdf 544.71 2021-08-26 13:43:29 Public message
25. Decyzja nr 549_21.pdf pdf 298.95 2021-08-26 13:43:29 Public message
26. Wyjaśnienia do SWZ 31.08.2021.pdf pdf 818.21 2021-08-31 12:11:23 Public message
27. Wyjaśnienia do SWZ 03.09.2021 pdf.pdf pdf 1440.06 2021-09-03 16:57:41 Public message
informacja_o_ kwocie_ na_ sfinansowanie_ zamowienia-1_signed.pdf pdf 237.48 2021-09-09 09:24:21 Public message
Informacja_z _otwarcia_ofert.pdf pdf 224.04 2021-09-09 12:08:47 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 756.23 2021-09-17 19:40:21 Public message

Announcements

2021-09-17 19:40 Mateusz Rzeszowski Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2021-09-09 12:08 Mateusz Rzeszowski Informacja z otwarcia ofert

Informacja_z _otwarc [...].pdf

2021-09-09 09:24 Mateusz Rzeszowski Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

informacja_o_ kwocie [...].pdf

2021-09-03 16:57 Mateusz Rzeszowski Wyjaśnienia do SWZ 03.09.2021

27. Wyjaśnienia do [...].pdf

2021-08-31 12:11 Mateusz Rzeszowski Wyjaśnienia do SWZ 31.08.2021

26. Wyjaśnienia do [...].pdf

2021-08-26 13:43 Mateusz Rzeszowski Zmiana SWZ - 26.08.2021 r.

23. zmiana_swz_25.08 [...].pdf

24. Uzgodnienia_bran [...].pdf

25. Decyzja nr 549_2 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2772