Proceeding: IZP.271.12.2021 Poprawa dostępności w szkołach podstawowych w Gminie Nasielsk w ramach projektu „Dostępna Szkoła –innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”- wsparcie dodatkowej osoby dorosłej: nauczyciela współorganizującego proces kształcenia uczniów, specjalisty, pomocy nauczyciela

Joanna Prusinowska
Urząd Miejski w Nasielsku
Deadlines:
Published : 26-07-2021 17:15:00
Placing offers : 03-08-2021 08:30:00
Offers opening : 03-08-2021 08:45:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  zapraszamy do złożenia oferty

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 2021 BZP 00127132 01.pdf pdf 6947.83 2021-07-26 17:15:00 Proceeding
SWZ IZP.271.12.2021 - Dostępna Szkoła - osoba wpomagająca.pdf pdf 1085.23 2021-07-26 17:15:00 Proceeding
Załącznik nr 1 Formularz oferty - IZP.271.12.2021.docx docx 47.38 2021-07-26 17:15:00 Proceeding
Załącznik nr 2 Oświadczenia wstępne IZP.271.12.2021.docx docx 67.05 2021-07-26 17:15:00 Proceeding
Zalaczniki nr 3 - zobowiązanie podmiotu trzeciego - IZP.271.12.2021.docx docx 59.6 2021-07-26 17:15:00 Proceeding
Załącznik Nr 5 wykaz osób- IZP.271.12.2021.docx docx 39.07 2021-07-26 17:15:00 Proceeding
Załącznik nr 7 Oświadczenia wspólne wykonawców IZP.271.12.2021.docx docx 60.45 2021-07-26 17:15:00 Proceeding
Załącznik nr 8 wzór umowy IZP.271.12.2021.pdf pdf 525.05 2021-07-26 17:15:00 Proceeding
Informacja o zmianie SWZ z dnia 30.07.2021.pdf pdf 642.46 2021-07-30 15:32:49 Public message
Załącznik nr 8 wzór umowy IZP.271.12.2021 po aktualizacji z dnia 30.07.2021.pdf pdf 525.1 2021-07-30 15:32:49 Public message
Odpowiedzi na pytania IZP.271.12.1.2021.pdf pdf 658.49 2021-07-30 15:35:00 Public message
informacja z otwarcia ofert IZP.271.12.3.2021.pdf pdf 398.44 2021-08-03 13:42:35 Public message
Informacja o wyborze oferty na stronę Część 2 IZP.271.12.8.2021.pdf pdf 790.89 2021-08-06 10:25:32 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania IZP.271.12.9.2021 Część 1,3,4,5,6.pdf pdf 793.8 2021-08-06 10:25:32 Public message

Announcements

2021-08-06 10:25 Joanna Prusinowska Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części 2 oraz zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie Części 1,3,4,5,6.

Informacja o wyborze [...].pdf

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2021-08-03 13:42 Joanna Prusinowska Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2021-08-03 08:30 Buyer message Zamawiający na podstawie art. 222 ust 4 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych informuje, że na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 422 000,00 zł, w tym
Część 1 - 110 000,00 zł
Część 2 - 110 000,00 zł
Część 3 - 44 400,00 zł
Część 4 - 47 600,00 zł
Część 5 - 55 000,00 zł
Część 6 - 55 000,00 zł
2021-07-30 15:35 Joanna Prusinowska Zamawiający w załączeniu zamieszcza odpowiedź na zadane przez Wykonawcę pytanie

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2021-07-30 15:32 Joanna Prusinowska Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o zmianie SWZ- Załącznika nr 8

Informacja o zmianie [...].pdf

Załącznik nr 8 wzór [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 248