Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 224/2021/TP/DZP Zakup wraz z dostawą sprzętu oraz specjalistycznego oprogramowania do realizacji zajęć dydaktycznych na kierunku Kryminologia w ramach projektu pt. „Uniwersytet Wielkich Możliwości -program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakość nauczania” realizowanego przez UWM w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z201/18-00

Deadlines:
Published : 23-07-2021 12:29:00
Placing offers : 16-08-2021 10:00:00
Offers opening : 16-08-2021 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 161.83 2021-07-23 12:29:00 Proceeding
SWZ dostawa sprzętu oraz oprogramowania.pdf pdf 7196.55 2021-07-23 12:29:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz cenowy, Opis przedmiotu zamówienia.doc doc 434 2021-07-23 12:29:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - formularz ofertowy.docx docx 173.9 2021-07-23 12:29:00 Proceeding
Załacznik nr 3 do SWZ - ośwadczenie dotyczące podstaw wykluczenia.docx docx 168.22 2021-07-23 12:29:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 520.76 2021-07-23 12:29:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - informacja dotycząca grupy kapitałowej.docx docx 168.21 2021-07-23 12:29:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 2358.67 2021-08-03 11:37:35 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 35.93 2021-08-03 11:37:35 Public message
MODYFIKACJA Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz cenowy, Opis przedmiotu zamówienia.doc doc 437.5 2021-08-03 11:37:35 Public message
Odpowiedzi na Pytania.pdf pdf 448.05 2021-08-04 13:02:07 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 35.94 2021-08-06 14:33:38 Public message
odpowiedzi na pytania.pdf pdf 1244.98 2021-08-06 14:33:38 Public message
MODYFIKACJA Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz cenowy, Opis przedmiotu zamówienia.doc doc 440 2021-08-06 14:33:38 Public message
część 3, poz. 1 -PassMark - CPU Benchmarks - List of Benchmarked CPUs.pdf pdf 12289.96 2021-08-06 14:33:38 Public message
część 3, poz. 1 - PassMark Software - Video Card (GPU) Benchmark Charts - Video Card Model List.pdf pdf 15027.58 2021-08-06 14:33:38 Public message
część 3 poz. 2 -PassMark - CPU Benchmarks - List of Benchmarked CPUs.pdf pdf 2693.18 2021-08-06 14:33:38 Public message
część 3 poz. 2 - PassMark Software - Video Card (GPU) Benchmark Charts - Video Card Model List.pdf pdf 15589.46 2021-08-06 14:33:38 Public message
Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 1048.95 2021-08-06 14:34:34 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 35.93 2021-08-10 09:51:09 Public message
Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 1293.71 2021-08-10 09:51:09 Public message
MODYFIKACJA Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz cenowy, Opis przedmiotu zamówienia.doc doc 440 2021-08-10 09:51:09 Public message
Pytania i odpowiedzi.pdf pdf 404.41 2021-08-11 10:17:56 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 826.66 2021-08-17 08:54:22 Public message
Informacja o wyborze i unieważnieniu postępowania.pdf pdf 1806.18 2021-09-21 11:04:44 Public message

Announcements

2021-09-21 11:04 Anna Zalewska Szanowni Państwo,
Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, przesyła w załączeniu informację o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu postępowania w części.

Z poważaniem
Anna Zalewska
Pracownik działu zamówień publicznych

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-08-17 08:54 Anna Zalewska Szanowni Państwo, Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, przesyła w załączeniu informację z sesji otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu.
Z poważaniem
Anna Zalewska
Pracownik działu zamówień publicznych

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-08-16 10:00 Buyer message Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia kwotę: 748 895,00 zł brutto,
w tym:
CZĘŚĆ 1: 81 536,00 zł brutto;
CZĘŚĆ 2: 46 317,00 zł brutto;
CZĘŚĆ 3: 279 706,00 zł;
CZĘŚĆ 4: 292 136,00 zł
CZĘŚĆ 5: 49 200,00 zł
2021-08-11 10:17 Anna Zalewska Szanowni Państwo,
Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, przesyła w załączeniu odpowiedzi na pytania zadane w niniejszym postępowaniu.

Z poważaniem
Anna Zalewska
Pracownik działu zamówień publicznych

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2021-08-10 09:51 Anna Zalewska Szanowni Państwo, Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, przesyła w załączeniu odpowiedzi na pytania zadane w niniejszym postępowaniu. W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający dołącza zmodyfikowany załącznik oraz informuje o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert. W załączeniu również ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Z poważaniem Anna Zalewska Pracownik działu zamówień publicznych

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

MODYFIKACJA Załączni [...].doc

2021-08-06 14:34 Anna Zalewska Szanowni Państwo, Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, przesyła w załączeniu odpowiedzi na pytania zadane w niniejszym postępowaniu.
Z poważaniem Anna Zalewska Pracownik działu zamówień publicznych

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2021-08-06 14:33 Anna Zalewska Szanowni Państwo, Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, przesyła w załączeniu odpowiedzi na pytania zadane w niniejszym postępowaniu. W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający dołącza zmodyfikowany załącznik oraz informuje o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert. W załączeniu również ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Z poważaniem Anna Zalewska Pracownik działu zamówień publicznych

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

odpowiedzi na pytani [...].pdf

MODYFIKACJA Załączni [...].doc

część 3, poz. 1 -Pas [...].pdf

część 3, poz. 1 - Pa [...].pdf

część 3 poz. 2 -Pass [...].pdf

część 3 poz. 2 - Pas [...].pdf

2021-08-04 13:02 Anna Zalewska Szanowni Państwo,
Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, przesyła w załączeniu odpowiedzi na pytania zadane w niniejszym postępowaniu.

Z poważaniem
Anna Zalewska
Pracownik działu zamówień publicznych

Odpowiedzi na Pytani [...].pdf

2021-08-03 11:37 Anna Zalewska Szanowni Państwo,
Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, przesyła w załączeniu odpowiedzi na pytania zadane w niniejszym postępowaniu. W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający dołącza zmodyfikowany załącznik oraz informuje o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert.
W załączeniu również ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Z poważaniem
Anna Zalewska
Pracownik działu zamówień publicznych

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

MODYFIKACJA Załączni [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 907