Proceeding: WPR.271.7.2021 Remont drogi gminnej "Koło Kalmara" w miejscowości Paszyn - przetarg powtórzony

Katarzyna Smoleń
Urząd Gminy Chełmiec
Deadlines:
Published : 19-07-2021 14:22:00
Placing offers : 03-08-2021 09:00:00
Offers opening : 03-08-2021 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.odt odt 459.58 2021-07-19 14:22:00 Proceeding
załącznik nr 1 do SWZ.odt odt 20.5 2021-07-19 14:22:00 Proceeding
załącznik nr 2 do SWZ.odt odt 19.99 2021-07-19 14:22:00 Proceeding
załącznik nr 3 do SWZ.doc doc 459.5 2021-07-19 14:22:00 Proceeding
załącznik nr 4 do SWZ.doc doc 124 2021-07-19 14:22:00 Proceeding
załącznik nr 5 do SWZ.doc doc 21.5 2021-07-19 14:22:00 Proceeding
załącznik nr 6.pdf pdf 1046.39 2021-07-19 14:22:00 Proceeding
załącznik nr 7.pdf pdf 393.56 2021-07-19 14:22:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 102.77 2021-07-19 14:22:00 Proceeding
informacja z art. 222 ust. 4 .odt odt 12.94 2021-08-03 09:07:41 Public message
informacja z art. 222 ust. 5.odt odt 17.73 2021-08-03 15:22:33 Public message
zaproszenie do negocjacji.odt odt 23.13 2021-08-03 15:23:10 Public message
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.odt odt 21.5 2021-08-23 15:16:05 Public message

Announcements

2021-08-23 15:16 Katarzyna Smoleń W załączeniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

zawiadomienie o wybo [...].odt

2021-08-03 15:23 Katarzyna Smoleń W załączeniu zaproszenie do negocjacji złożonych ofert.
Pozdrawiam
Katarzyna Smoleń

zaproszenie do negoc [...].odt

2021-08-03 15:22 Katarzyna Smoleń W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

informacja z art. 22 [...].odt

2021-08-03 09:07 Katarzyna Smoleń W załączeniu informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.

informacja z art. 22 [...].odt

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 406