Proceeding: RF.II.WWI.ZP.U.272.42.2021.MK Przeprowadzenie w latach 2021-2022 audytów czternastu akredytowanych mazowieckich Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) oraz świadczenie usług eksperckich w ramach procedury akredytacji mazowieckich IOB

Marta Kowalczyk
Województwo Mazowieckie
Deadlines:
Published : 09-07-2021 12:53:00
Placing offers : 19-07-2021 12:00:00
Offers opening : 19-07-2021 12:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
0.0_ogłoszenie 08d942ae-edca-ae0e-9d1b-400001f6e29a.pdf pdf 89.84 2021-07-09 12:53:00 Proceeding
0_SWZ_42.pdf pdf 323.94 2021-07-09 12:53:00 Proceeding
1_ formularz oferty_42.doc doc 69.5 2021-07-09 12:53:00 Proceeding
2_OPZ_42.pdf pdf 175.47 2021-07-09 12:53:00 Proceeding
3.1_wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych_z załacznikami_AUDYTY_IOB_zaakceptowany.docx docx 784.2 2021-07-09 12:53:00 Proceeding
3_Umowa_Audyt_42.pdf pdf 183.79 2021-07-09 12:53:00 Proceeding
4.1_oświadczenie.docx docx 29.78 2021-07-09 12:53:00 Proceeding
4.2_oświadczenie.docx docx 29.42 2021-07-09 12:53:00 Proceeding
5_oświadczenie z art. 117_42.docx docx 30.71 2021-07-09 12:53:00 Proceeding
1_13.07.2021 wyjaśnienia SWZ.pdf pdf 199.12 2021-07-13 12:43:31 Public message
2_16.07.2021 wyjaśnienia SWZ.pdf pdf 187.06 2021-07-16 12:49:28 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 92.52 2021-07-19 13:10:26 Public message
informacja o wyborze _42.pdf pdf 205.76 2021-08-05 10:45:58 Public message

Announcements

2021-08-05 10:45 Ada Pisarska INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I WYKONAWCACH KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE

informacja o wyborze [...].pdf

2021-07-19 13:10 Marta Kowalczyk Informacja o wykonawcach, których oferty zostały otwarte

informacja z otwarci [...].pdf

2021-07-19 12:00 Buyer message kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 173 500,00 zł
2021-07-16 12:49 Marta Kowalczyk Wyjaśnienia treści SWZ_2

2_16.07.2021 wyjaśni [...].pdf

2021-07-13 12:43 Marta Kowalczyk Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

1_13.07.2021 wyjaśni [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 407