Proceeding: Profilowanie dróg gruntowych

Agnieszka Sudziarska
Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o. Department: Zarząd Dróg Miejskich
Deadlines:
Published : 08-07-2021 13:05:00
Placing offers : 23-07-2021 09:30:00
Offers opening : 23-07-2021 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu Profilowanie dróg gruntowych.pdf pdf 90.68 2021-07-08 13:05:00 Proceeding
SWZ profilowanie.pdf pdf 1599.52 2021-07-08 13:05:00 Proceeding
Załacznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy.doc doc 86 2021-07-08 13:05:00 Proceeding
załacznik nr 2 do SWZ -oswiadczenie_dot._braku_podstaw_wykluczenia..doc doc 37.5 2021-07-08 13:05:00 Proceeding
Załacznik nr 3 do SWZ -_oswiadczenie_skladane_na_podst._art._117_ust._4_Pzp.doc doc 34 2021-07-08 13:05:00 Proceeding
Załacznik nr 4 do SWZ - wzór umowy.docx docx 48.45 2021-07-08 13:05:00 Proceeding
Załacznik nr 4.1. do SWZ -_wykaz_podwykonawcow.doc doc 31.5 2021-07-08 13:05:00 Proceeding
załacznik nr 5 do SWZ-_oswiadczenie_dot._zatrudnienia.doc doc 35 2021-07-08 13:05:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia.docx docx 19.28 2021-07-08 13:05:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Specyfikacja techniczna.docx docx 54.77 2021-07-08 13:05:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Kosztorys ofertowy.doc doc 48 2021-07-08 13:05:00 Proceeding
Kwota przeznaczona na zadanie.pdf pdf 682.25 2021-07-23 09:35:36 Public message
INFORMACJA z otwarcia ofert.pdf pdf 645.47 2021-07-23 10:50:20 Public message
WNO..pdf pdf 690.05 2021-07-23 12:21:03 Public message

Announcements

2021-07-23 12:21 Agnieszka Sudziarska WNO

WNO..pdf

2021-07-23 10:50 Agnieszka Sudziarska Informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA z otwarci [...].pdf

2021-07-23 09:35 Agnieszka Sudziarska Informacja o przeznaczonej kwocie na zadanie

Kwota przeznaczona n [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 331