Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 36/ZP/21 Zakup urządzeń do Laboratorium Rozpoznania Obrazowego

Zamówienia Publiczne
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Department: Sekcja Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 07-07-2021 10:01:00
Placing offers : 12-08-2021 09:00:00
Offers opening : 12-08-2021 09:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ 36.pdf pdf 2164.85 2021-07-07 10:01:00 Proceeding
SWZ nieograniczony 36.docx docx 347.27 2021-07-07 10:01:00 Proceeding
ogłoszenie.pdf pdf 163.03 2021-07-07 10:01:00 Proceeding
espd-request.pdf pdf 87.06 2021-07-07 10:01:00 Proceeding
espd-request.xml xml 146.92 2021-07-07 10:01:00 Proceeding
README.txt txt 0.93 2021-07-07 10:01:00 Proceeding
zapytania I.pdf pdf 310.29 2021-07-13 11:30:44 Public message
zapytania II.pdf pdf 313.5 2021-07-13 13:40:55 Public message
zapytania IV.pdf pdf 315.76 2021-07-23 14:15:42 Public message
zapytania III.pdf pdf 314.74 2021-07-27 10:37:23 Public message
projekt umowy ze zmianami.docx docx 37.38 2021-07-27 10:37:23 Public message
zapytania VI.pdf pdf 308.64 2021-07-27 13:09:38 Public message
zapytania VII. z odpowiedziami.pdf pdf 633.11 2021-08-02 11:59:19 Public message
zapytania V.pdf pdf 311.42 2021-07-30 13:59:21 Public message
II projekt umowy ze zmianami.docx docx 37.67 2021-07-30 13:59:21 Public message
Korekta zapytania III.pdf pdf 624.13 2021-08-03 10:49:22 Public message
informacja z otwarcia 36.pdf pdf 341.34 2021-08-12 09:37:59 Public message
Zawiadomienie o wyborze 36.pdf pdf 677.37 2021-08-30 13:38:24 Public message
36 Informacja o finansowaniu.pdf pdf 262.48 2021-08-12 09:00:00 Public message

Announcements

2021-08-30 13:38 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o wyborze i unieważnienie na części V

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-08-12 09:37 Zamówienia Publiczne Informacja z sesji otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2021-08-12 09:00 Buyer message Informacja o środkach finansowych

36 Informacja o fina [...].pdf

2021-08-03 10:49 Zamówienia Publiczne Korekta do pakietu zapytań III

Korekta zapytania II [...].pdf

2021-08-02 11:59 Zamówienia Publiczne Zapytania VII

zapytania VII. z odp [...].pdf

2021-07-30 13:59 Zamówienia Publiczne Zapytania V
II projekt umowy po zmianach

zapytania V.pdf

II projekt umowy ze [...].docx

2021-07-27 13:09 Zamówienia Publiczne Zapytania VI

zapytania VI.pdf

2021-07-27 10:37 Zamówienia Publiczne Zapytania III
projekt umowy po zmianach

zapytania III.pdf

projekt umowy ze zmi [...].docx

2021-07-23 14:15 Zamówienia Publiczne Zapytania IV

zapytania IV.pdf

2021-07-13 13:40 Zamówienia Publiczne Zapytania II

zapytania II.pdf

2021-07-13 11:30 Zamówienia Publiczne Zapytania I

zapytania I.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 759