Proceeding: IZP-U/16/2021/prasa (16) Dostawa i montaż wraz z serwisowaniem prasy kanałowej do prasowania odpadów i surowców wtórnych

Adrian Pobłocki
Eko Dolina Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 06-07-2021 10:12:00
Placing offers : 02-08-2021 13:00:00
Offers opening : 02-08-2021 14:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
zał. nr 2A - JEDZ-instrukcja.pdf pdf 1732.98 2021-07-06 10:12:00 Proceeding
2021-OJS128-338869-pl.pdf pdf 125.85 2021-07-06 10:12:00 Proceeding
Edytowalne zał. nr 3-3B.docx docx 24.04 2021-07-06 10:12:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 127.46 2021-07-06 10:12:00 Proceeding
SWZ prasa.pdf pdf 1713.09 2021-07-06 10:12:00 Proceeding
zal. nr 2 - JEDZ.doc doc 181.5 2021-07-06 10:12:00 Proceeding
zal. nr 2B - Instrukcja składania oferty.pdf pdf 604.62 2021-07-06 10:12:00 Proceeding
zal. nr 3C - Szkic miejsca montażu.pdf pdf 1213.08 2021-07-06 10:12:00 Proceeding
załącznik nr 1 do SWZ edytowalny.docx docx 28.67 2021-07-19 14:49:22 Proceeding
Pytania i odpowiedzi.pdf pdf 286.81 2021-07-19 14:48:15 Public message
Informacja o maksymalnej kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia .pdf pdf 582.73 2021-08-02 13:29:15 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 418.54 2021-08-02 14:25:21 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 233.42 2021-08-16 10:53:26 Public message

Announcements

2021-08-16 10:53 Dział Zamówień Publicznych Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-08-02 14:25 Dział Zamówień Publicznych Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-08-02 13:29 Dział Zamówień Publicznych Informacja o maksymalnej kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

Informacja o maksyma [...].pdf

2021-07-19 14:48 Dział Zamówień Publicznych Pytania i wyjaśnienia treści SWZ

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 446