Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/220/37/21 Dostawa produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych i chemioterapii na potrzeby Klinik SPSK-2

Deadlines:
Published : 06-07-2021 09:50:00
Placing offers : 19-07-2021 10:00:00
Offers opening : 19-07-2021 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZP.220.37.21 JEDZ.xml xml 120.95 2021-07-06 09:50:00 Proceeding
ZP.220.37.21 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 148.3 2021-07-06 09:50:00 Proceeding
ZP.220.37.21 SWZ - Leki progr. i chemioterapia.docx docx 161.17 2021-07-06 09:50:00 Proceeding
ZP.220.37.21 zal. 5 Ośw. nt. dopuszczenia do obrotu.rtf rtf 50.27 2021-07-06 09:50:00 Proceeding
ZP.220.37.21 zał. 1 OFERTA.rtf rtf 146.33 2021-07-06 09:50:00 Proceeding
ZP.220.37.21 zał. 2 Formularz cen jedn..xlsx xlsx 16.25 2021-07-06 09:50:00 Proceeding
ZP.220.37.21 zał. 3a Instrukcja wwypełniania JEDZ.docx docx 22.21 2021-07-06 09:50:00 Proceeding
ZP.220.37.21 zał. 4 Oświadczenie nt. grupy kapit..rtf rtf 47.65 2021-07-06 09:50:00 Proceeding
ZP_220_37_21_Wyjaśnienia nr 1.docx docx 137.97 2021-07-14 15:32:18 Public message
ZP.220.37.21 Informacja z otwarcia ofert.docx docx 166.93 2021-07-19 11:56:36 Public message
ZP.220.37.21 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert.docx docx 151.1 2021-07-22 10:43:49 Public message
ZP.220.37.21 Unieważnienie zadań nr 1 i 2.docx docx 148.46 2021-07-22 10:44:23 Public message
pismo w sprawie zmiany nazwy szpitala.pdf pdf 255.44 2024-01-09 11:28:46 Public message

Announcements

2024-01-09 11:28 Wioletta Sybal Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, iż zgodnie z uchwałą Nr 9/2023 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie zmiany nazwy szpitali klinicznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, który jest podmiotem tworzącym Szpitala, z dniem 1 stycznia 2024 r. zmianie uległa dotychczasowa nazwa Szpitala:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie
na
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie.

Pozostałe dane Szpitala, w szczególności KRS, NIP, REGON, adres siedziby, numery kont bankowych oraz numery telefonów nie ulegają zmianie.

pismo w sprawie zmia [...].pdf

2021-07-22 10:44 Wioletta Sybal Szanowni Państwo!
W załączeniu przekazujemy Unieważnienie zadania nr 1 i 2

ZP.220.37.21 Unieważ [...].docx

2021-07-22 10:43 Wioletta Sybal Szanowni Państwo!
W załączeniu przekazujemy Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania nr 3

ZP.220.37.21 Zawiado [...].docx

2021-07-19 11:56 Wioletta Sybal Szanowni Państwo! W załączeniu przekazujemy Informację z otwarcia ofert

ZP.220.37.21 Informa [...].docx

2021-07-19 10:00 Buyer message Szanowni Państwo! Z godnie z art. 222 ust. 4 ustawy PZP Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na dostawę produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych i chemioterapii kwotę w wysokości 9.585.578,34 zł gross Natomiast w zakresie poszczególnych zadań odpowiednio:
- zadanie nr 1 – 1 082 245,86 zł brutto;
- zadanie nr 2 – 1 228 798,08 zł brutto;
- zadanie nr 3 – 7 274 534,40 zł brutto.
2021-07-14 15:32 Wioletta Sybal Szanowni Państwo! W załączeniu przekazujemy WYJAŚNIENIA NR 1

ZP_220_37_21_Wyjaśni [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 615