Proceeding: ZP.271.9.2021 Wykonanie wymiany chodników w pasie drogowym ulicy Wschodniej w Aleksandrowie Łódzkim

Katarzyna Żabińska
Gmina Aleksandrów Łódzki Department: Wydział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 02-07-2021 11:31:00
Placing offers : 21-07-2021 11:00:00
Offers opening : 21-07-2021 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu 00102484.01 z dn. 02.07.2021.pdf pdf 120.7 2021-07-02 11:31:00 Proceeding
SWZ Wymiana chodników Wschodnia.docx docx 104.81 2021-07-02 11:31:00 Proceeding
załącznik nr 6 do SWZ.7z 7z 2641.71 2021-07-02 11:31:00 Proceeding
zmiana treści SWZ z dnia 06.07.2021.docx docx 560.05 2021-07-06 10:25:54 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 06,07,2021.pdf pdf 49.71 2021-07-06 10:25:54 Public message
wyjaśnienie SWZ z dnia 06.07.2021.docx docx 558.07 2021-07-06 10:26:54 Public message
Informacja z otwarcia ofert z dn. 21.07.2021 r.doc doc 765 2021-07-21 13:17:05 Public message
wezwanie do przedłużenia TZO.doc doc 765 2021-08-11 11:40:23 Public message
wezwanie do przedłużenia TZO.doc doc 765 2021-08-11 12:54:30 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 10.09.2021.- na stronę.doc doc 772.5 2021-09-10 12:15:45 Public message

Announcements

2021-09-10 12:15 Katarzyna Żabińska Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 10.09.2021 r.

Informacja o wyborze [...].doc

2021-08-11 12:54 Katarzyna Żabińska Poprawione wezwanie do przedłużenia terminu związania ofertą.
Szanowni Państwo, w wezwaniu wysłanym dzisiaj w wyniku błędu pisarskiego Zamawiający wskazał nieprawidłowy termin złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Prawidłowy termin to 18.08.2021 r. W załączeniu przekazuję poprawione wezwanie

wezwanie do przedłuż [...].doc

2021-08-11 11:40 Katarzyna Żabińska Wezwanie wykonawców do przedłużenia terminu związania ofertą

wezwanie do przedłuż [...].doc

2021-07-21 13:17 Katarzyna Żabińska Informacja z otwarcia ofert 21.07.2021 r.

Informacja z otwarci [...].doc

2021-07-21 11:00 Buyer message 250.000 zł. ( dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych)
2021-07-06 10:26 Katarzyna Żabińska W dniu 06.07.2021 r. Zamawiający dokonał wyjaśnienia treści SWZ

wyjaśnienie SWZ z dn [...].docx

2021-07-06 10:25 Katarzyna Żabińska W dniu 06.07.2021 r. Zamawiający dokonał modyfikacji SWZ oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu

zmiana treści SWZ z [...].docx

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 361