Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Znak sprawy: 04/TP/2021 Doradztwo finansowe dla projektu pn. „Poprawa funkcjonowania i efektywności kosztowej leczenia psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica Sp. z o.o.” realizowanego w ramach Działania 6.1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020” [Znak sprawy: 04/TP/2021]

Deadlines:
Published : 01-07-2021 13:14:00
Placing offers : 15-07-2021 09:00:00
Offers opening : 15-07-2021 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08d93c75-0a40-0e17-ee59-460001649f87 (1).pdf pdf 97.59 2021-07-01 13:14:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 16678.95 2021-07-01 13:14:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (002).doc doc 105 2021-07-01 13:14:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - art 125 oświadczenie wstępne.doc doc 100 2021-07-01 13:14:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Oświadczenie podmiotu udost. zasoby.docx docx 75.21 2021-07-01 13:14:00 Proceeding
Załącznik nr 4-oświadczenie dot. art. 117 ust. 4 PZP.doc doc 106.5 2021-07-01 13:14:00 Proceeding
Załącznik nr 6- Wykaz osób (002).docx docx 64.96 2021-07-01 13:14:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Wykaz usług.docx docx 64.71 2021-07-01 13:14:00 Proceeding
odpowiedź na pytania cz 1.pdf pdf 506.52 2021-07-07 11:49:13 Public message
Wniosek_20210706.pdf pdf 338.32 2021-07-07 11:49:13 Public message
odpowiedź na pytania cz 2 08.07.2021..pdf pdf 13137.21 2021-07-09 11:18:32 Public message
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy-po zmianach 08.07.2021.doc doc 104 2021-07-09 11:18:32 Public message
Załącznik nr 2 - art 125 oświadczenie wstępne po zmianie 08.07.2021.doc doc 98.5 2021-07-09 11:18:32 Public message
Załącznik nr 6- Wykaz osób - po zmianie 08.07.2021.docx docx 67.47 2021-07-09 11:18:32 Public message
08d942b9-8003-c6e9-9d1b-400001f6e454.pdf pdf 41.88 2021-07-09 11:18:32 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 395.94 2021-07-15 12:11:28 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 191.1 2021-07-20 08:56:33 Public message

Announcements

2021-07-20 08:56 Beata Bralewska Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja o unieważ [...].pdf

2021-07-15 12:11 Beata Bralewska Informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2021-07-15 09:00 Buyer message 49 000 zł netto
2021-07-09 11:18 Beata Bralewska Odpowiedź na pytania cz 2 - UWAGA zmiana terminu składania ofert

odpowiedź na pytania [...].pdf

Załącznik nr 1 - for [...].doc

Załącznik nr 2 - art [...].doc

Załącznik nr 6- Wyka [...].docx

08d942b9-8003-c6e9-9 [...].pdf

2021-07-07 11:49 Beata Bralewska Odpowiedź na pytania cz.1

odpowiedź na pytania [...].pdf

Wniosek_20210706.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 576