Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/04/2021 ZP/04/2021 Budowa budynku biurowego

Deadlines:
Published : 30-06-2021 16:32:00
Placing offers : 15-07-2021 10:00:00
Offers opening : 15-07-2021 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu-bzp.pdf pdf 136.78 2021-06-30 16:32:00 Proceeding
SWZ_Budynek_Biurowy.pdf pdf 1669.05 2021-06-30 16:32:00 Proceeding
Zalaczniki od 1 do 11.7z 7z 5391.26 2021-06-30 16:32:00 Proceeding
Zalaczniki od 12 do 14.7z 7z 165627.33 2021-06-30 16:32:00 Proceeding
SWZ_Budynek_Biurowy_Po_Zmianach-2021-07-06.docx docx 162.26 2021-07-06 12:46:04 Public message
Wyjasnienia_Tresci_SWZ_01.docx docx 47.88 2021-07-06 12:46:04 Public message
SWZ_Budynek_Biurowy_Po_Zmianach-2021-07-06.pdf pdf 1668.29 2021-07-06 12:46:04 Public message
Wyjasnienia_Tresci_SWZ_01.pdf pdf 1392.21 2021-07-06 12:46:04 Public message
Wyjasnienia_Tresci_SWZ_01-Zalacznik_Winda.pdf pdf 276.01 2021-07-06 12:46:04 Public message
Zalacznik nr 2_Wzor_Umowy-Po_Zmianach-2021-07-06.docx docx 125.15 2021-07-06 12:46:04 Public message
Zalacznik nr 2_Wzor_Umowy-Po_Zmianach-2021-07-06.pdf pdf 414.01 2021-07-06 12:46:04 Public message
Wyjasnienia_Tresci_SWZ_02.docx docx 393.98 2021-07-09 14:35:57 Public message
Zalacznik nr 2_Wzor_Umowy-Po_Zmianach-2021-07-09.pdf pdf 413.83 2021-07-09 14:35:57 Public message
Wyjasnienia_Tresci_SWZ_02.pdf pdf 4797.7 2021-07-09 14:35:57 Public message
Zalacznik nr 2_Wzor_Umowy-Po_Zmianach-2021-07-09.docx docx 124.89 2021-07-09 14:35:57 Public message
inf_z_otwarcia_ofert.pdf pdf 331.1 2021-07-15 11:48:05 Public message
Zawiadomienie_Uniewaznienie.pdf pdf 678.21 2021-08-10 08:43:10 Public message

Announcements

2021-08-10 08:43 Paulina Łukaszyk Zamawiający przekazuje w załączeniu treść zawiadomienia o unieważnieniu postępowania pt. "budowa budynku biurowego".

Zawiadomienie_Uniewa [...].pdf

2021-07-15 11:48 Paulina Łukaszyk ZP/04/2021
Informacja z otwarcia ofert

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm. ) na „Budowa budynku biurowego”

Zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający udostępnia informację z otwarcia ofert, która znajduje się w załączniku do niniejszego komunikatu.

inf_z_otwarcia_ofert [...].pdf

2021-07-15 10:00 Paulina Łukaszyk Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 6 150 000,00 zł brutto.
2021-07-09 14:35 Paulina Łukaszyk Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w związku z rozstrzygnięciem zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego - wprowadzono zmiany treści wzoru Umowy.

Wyjasnienia_Tresci_S [...].docx

Zalacznik nr 2_Wzor_ [...].pdf

Wyjasnienia_Tresci_S [...].pdf

Zalacznik nr 2_Wzor_ [...].docx

2021-07-06 12:46 Paulina Łukaszyk Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w związku z rozstrzygnięciem zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego - wprowadzono zmiany treści SWZ oraz wzoru Umowy. Tym samym udostępniono aktualne i jednolite treści w/w dokumentów.

SWZ_Budynek_Biurowy_ [...].docx

Wyjasnienia_Tresci_S [...].docx

SWZ_Budynek_Biurowy_ [...].pdf

Wyjasnienia_Tresci_S [...].pdf

Wyjasnienia_Tresci_S [...].pdf

Zalacznik nr 2_Wzor_ [...].docx

Zalacznik nr 2_Wzor_ [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1127