Proceeding: PN-65/21 Dostawa z instalacją doposażenia zmywalni w urządzenia niezbędne do obsługi klatek i butelek dla zwierząt laboratoryjnych, wraz z przeszkoleniem pracowników Zamawiającego PN-65/21

Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Department: Dział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 16-06-2021 10:47:00
Placing offers : 23-07-2021 09:00:00
Offers opening : 23-07-2021 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
PN-65_21 SWZ i załączniki.pdf pdf 17753.39 2021-06-16 10:47:00 Proceeding
załącznik nr 3 OPZ.docx docx 35.01 2021-06-16 10:47:00 Proceeding
Załącznik nr 4 JEDZ edytowalny PN_65_21.doc doc 189 2021-06-16 10:47:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ GK.docx docx 122.4 2021-06-16 10:47:00 Proceeding
OPUBLIKOWANE.pdf pdf 101.31 2021-06-16 10:47:00 Proceeding
Załącznik nr 2 edytowalny.docx docx 18.26 2021-06-16 11:28:32 Proceeding
PN-65_21 odpowiedzi na zapyt. (czyt.).pdf pdf 348.16 2021-07-09 09:16:02 Public message
PN-65_21 odpowiedź na zapytanie.pdf pdf 3666.14 2021-07-09 09:16:02 Public message
sprostowanie.pdf pdf 65.58 2021-07-09 09:16:02 Public message
PN-65_21_informacja_z_otwarcia_ofert.pdf pdf 159.86 2021-07-23 11:50:47 Public message

Announcements

2021-07-23 11:50 Dział Zamówień Publicznych PN-65/21 informacja z otwarcia ofert

PN-65_21_informacja_ [...].pdf

2021-07-23 09:00 Buyer message Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia 227 030,94 brutto
2021-07-09 09:16 Dział Zamówień Publicznych PN-65/21 Odpowiedzi na zapytania i zmiana

PN-65_21 odpowiedzi [...].pdf

PN-65_21 odpowiedź n [...].pdf

sprostowanie.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 534