Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PA.280.5.2021 Świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia dla Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku PA.280.5.2021

Deadlines:
Published : 02-06-2021 15:18:00
Placing offers : 14-06-2021 13:00:00
Offers opening : 14-06-2021 13:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
BZP.pdf pdf 9461.34 2021-06-02 15:18:00 Proceeding
ogł.o zamówieniu BZP zamieszczone w BZP 02-06-2021.pdf pdf 113.98 2021-06-02 15:18:00 Proceeding
SWZ z załącznikami.pdf pdf 13118.11 2021-06-02 15:18:00 Proceeding
załacznik nr.2 -formularz oferty.docx docx 63.66 2021-06-02 15:18:00 Proceeding
Załącznik nr 3.1.docx docx 14.62 2021-06-02 15:18:00 Proceeding
Załącznik nr 3.2.docx docx 14.52 2021-06-02 15:18:00 Proceeding
Załącznik nr 5-wykaz usług.docx docx 13.42 2021-06-02 15:18:00 Proceeding
Załącznik nr 6 -zobowiązanie podmiotu.docx docx 13.61 2021-06-02 15:18:00 Proceeding
odpowiedzi na zapytania Wykonawców 09.06.21.pdf pdf 4971.55 2021-06-09 14:28:12 Public message
ogłoszenie o zmianie ogł. 09-06-21.pdf pdf 524.56 2021-06-09 14:28:12 Public message
umowa po zmianach z dn.09-06-21.pdf pdf 10124.6 2021-06-09 14:28:12 Public message
odpowiedzi na zapytania.pdf pdf 940.28 2021-06-07 13:57:48 Public message
INFORMACJA o kwocie art. 222 ust. 4.pdf pdf 370.14 2021-06-14 12:22:07 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 588.5 2021-06-14 15:10:10 Public message
Wykonawcy.pdf pdf 1161.38 2021-06-24 15:38:47 Public message
ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 63.25 2021-07-07 16:01:40 Public message

Announcements

2021-07-07 16:01 Karolina Chajbos Szanowni Państwo,
w załączeniu ogłoszenie o wyniku postępowania.
Karolina Chajbos

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2021-06-24 15:38 Karolina Chajbos Szanowni Państwo,
w załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Karolina Chajbos

Wykonawcy.pdf

2021-06-14 15:10 Karolina Chajbos Szanowni Państwo,

w załączeniu informacja z otwarcia ofert.
Karolina Chajbos

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2021-06-14 12:22 Karolina Chajbos Szanowni Państwo,

w załączeniu informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Karolina Chajbos

INFORMACJA o kwocie [...].pdf

2021-06-09 14:28 Karolina Chajbos Szanowni Państwo,
w załączeniu odpowiedzi na pytania Wykonawców wraz ze zmianą wzoru umowy.
Jednocześnie informuję, że termin składania ofert został przedłużony do dnia 14.06.2021 r. do godz. 13:00.

Karolina Chajbos

odpowiedzi na zapyta [...].pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

umowa po zmianach z [...].pdf

2021-06-07 13:57 Aleksandra Bujak Szanowni Państwo,
w załączeniu odpowiedzi na pytania Wykonawców.

Aleksandra Bujak

odpowiedzi na zapyta [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1471