Proceeding: 21/ZP/2021 Kompleksowe ubezpieczenie komunikacyjne 10 ambulansów z darowizny UMWM

Deadlines:
Published : 02-06-2021 13:40:00
Placing offers : 11-06-2021 08:30:00
Offers opening : 11-06-2021 09:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 97.26 2021-06-02 13:40:00 Proceeding
SWZ Kompleksowe ubezpieczenie komunikacyjne 10 ambulansów z darowizny UMWM.pdf pdf 405.25 2021-06-02 13:40:00 Proceeding
Zał. nr 1 do SWZ - Formularz oferty.docx docx 76.6 2021-06-02 13:40:00 Proceeding
Zał. nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia_Formularz cenowy.docx docx 71.5 2021-06-02 13:40:00 Proceeding
Zał. nr 3 do SWZ - Wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp.docx docx 22.15 2021-06-02 13:40:00 Proceeding
Zał. nr 4 do SWZ - Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej.doc doc 118.5 2021-06-02 13:40:00 Proceeding
Zał. nr 5 do SWZ - Wzór umowy.pdf pdf 71.56 2021-06-02 13:40:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 90.84 2021-06-11 11:44:44 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.doc doc 112.5 2021-06-15 09:54:49 Public message

Announcements

2021-06-15 09:54 Michał Kupczak W załączniku: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unie [...].doc

2021-06-11 11:44 Michał Kupczak W załączniku: Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-06-11 08:30 Buyer message Łączna kwota, jaką Zamawiający zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 155 000,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 180