Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AE/ZP-27-14/21 Świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego dla Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika w Tarnowie - AE/ZP-27-14/21

Deadlines:
Published : 31-05-2021 16:20:00
Placing offers : 21-07-2021 09:00:00
Offers opening : 21-07-2021 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Załączniki do postępowania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SWZ

3. Załącznik Nr 1 - Formularz  Ofertowy  

4. Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu   

5. Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu  

6. Załącznik Nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy

7. Załącznik Nr 5 - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które usługi   wykonają poszczególni wykonawcy

8. Załącznik Nr 6 - Szczegółowy opis przedmiotu i zakres zamówienia oraz wymagania jakie musi spełniać Wykonawca  

9. Załączniki Nr 7-8 - Projektowane postanowienia umów

10. Załącznik Nr 9 - Wzór umowy w zakresie zasad ochrony danych osobowych  Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 129.67 2021-05-31 16:20:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 665.74 2021-05-31 16:20:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 Formularz Ofertowy.doc doc 87.5 2021-05-31 16:20:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.doc doc 31 2021-05-31 16:20:00 Proceeding
Załącznik Nr 3.doc doc 33 2021-05-31 16:20:00 Proceeding
Załącznik Nr 4.doc doc 44 2021-05-31 16:20:00 Proceeding
Załącznik Nr 5.doc doc 42 2021-05-31 16:20:00 Proceeding
Załącznik Nr 6.docx docx 20.44 2021-05-31 16:20:00 Proceeding
Załącznik Nr 7.docx docx 466.14 2021-05-31 16:20:00 Proceeding
Załącznik Nr 8.doc doc 650.5 2021-05-31 16:20:00 Proceeding
Załącznik Nr 9.docx docx 19.38 2021-05-31 16:20:00 Proceeding
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu pdf.pdf pdf 35.46 2021-06-08 15:25:26 Public message
Zmiana treści SWZ .PDF PDF 62.64 2021-06-08 15:26:23 Public message
Kopia odwołania .pdf pdf 611.03 2021-06-08 15:28:57 Public message
Zawiadomienie o wniesionym odwołaniu .PDF PDF 125.17 2021-06-08 15:28:57 Public message
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 39.97 2021-06-04 12:44:42 Public message
Zmiana treści SWZ.PDF PDF 389.13 2021-06-04 12:45:08 Public message
Pytania i odpowiedzi do treści SWZ.PDF PDF 2718.26 2021-06-07 14:41:36 Public message
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 3.pdf pdf 58.23 2021-06-17 13:01:13 Public message
Zmiana treści SWZ 3.PDF PDF 5381.13 2021-06-17 13:02:27 Public message
14_Formularz Ofertowy Załącznik Nr 1 PO ZMIANIE.doc doc 96.5 2021-06-17 13:02:27 Public message
14_Załącznik Nr 4 PO ZMIANIE.doc doc 40.5 2021-06-17 13:02:27 Public message
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 4.pdf pdf 35.45 2021-06-28 14:07:41 Public message
Zmiana treści SWZ 4.PDF PDF 337.5 2021-06-28 14:08:57 Public message
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 5.pdf pdf 35.48 2021-07-05 11:18:11 Public message
Zmana treści SWZ 5.pdf pdf 334.35 2021-07-05 11:23:19 Public message
Zmiana tresci SWZ_6 .PDF PDF 60.57 2021-07-09 12:09:48 Public message
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 6 .pdf pdf 40.09 2021-07-09 12:11:24 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć.PDF PDF 275.07 2021-07-21 09:21:17 Public message
Informacja z otwarcia ofert.PDF PDF 306.9 2021-07-21 12:14:26 Public message
Informacja o wyborze najk. Platforma.PDF PDF 777.02 2021-08-10 14:54:58 Public message

Announcements

2021-08-10 14:54 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz informacja o unieważnieniu postępowania w Pakiecie Nr 1

Informacja o wyborze [...].PDF

2021-07-21 12:14 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja z otwarci [...].PDF

2021-07-21 09:21 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja o kwocie [...].PDF

2021-07-09 12:11 Zamówienia Publiczne Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana ogłoszenia o [...].pdf

2021-07-09 12:09 Zamówienia Publiczne Zmiana treści SWZ
UWAGA !!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 21-07-2021r. - składanie ofert godz. 09:00, otwarcie ofert godz.10:00.

Zmiana tresci SWZ_6 [...].PDF

2021-07-05 11:23 Zamówienia Publiczne Zmiana treści SWZ UWAGA !!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 14-07-2021r. - składanie ofert godz. 09:00, otwarcie ofert godz.10:00.

Zmana treści SWZ 5.p [...].pdf

2021-07-05 11:18 Zamówienia Publiczne Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana ogłoszenia o [...].pdf

2021-06-28 14:08 Zamówienia Publiczne Zmiana treści SWZ UWAGA !!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 07-07-2021r. - składanie ofert godz. 09:00, otwarcie ofert godz.10:00.

Zmiana treści SWZ 4. [...].PDF

2021-06-28 14:07 Zamówienia Publiczne Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana ogłoszenia o [...].pdf

2021-06-17 13:02 Zamówienia Publiczne Zmiana treści SWZ wraz z Załącznikiem Nr 1 do SWZ - Formularzem Ofertowym oraz Załącznikiem Nr 4 do SWZ zmienionym po dokonanej zmianie treści SWZ
UWAGA!!! Zmiana treści SWZ w tym w zakresie Załącznika Nr 1 do SWZ– Formularza Ofertowego i Załącznika Nr 4 do SWZ, Załącznika Nr 6 do SWZ, i Załącznika Nr 8 do SWZ
UWAGA !!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 30-06-2021r. - składanie ofert godz. 09:00, otwarcie ofert godz.10:00.

Zmiana treści SWZ 3. [...].PDF

14_Formularz Ofertow [...].doc

14_Załącznik Nr 4 PO [...].doc

2021-06-17 13:01 Zamówienia Publiczne Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana ogłoszenia o [...].pdf

2021-06-08 15:28 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o wniesionym odwołaniu oraz wezwanie wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego oraz kopia odwołania

Kopia odwołania .pdf

Zawiadomienie o wnie [...].PDF

2021-06-08 15:26 Zamówienia Publiczne Zmiana treści SWZ
UWAGA !!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 25-06-2021r. - składanie ofert godz. 09:00, otwarcie ofert godz.10:00.

Zmiana treści SWZ . [...].PDF

2021-06-08 15:25 Zamówienia Publiczne Zmiana ogłoszenie o zamówieniu

Zmiana ogłoszenia o [...].pdf

2021-06-07 14:41 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SWZ

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

2021-06-04 12:45 Zamówienia Publiczne Zmiana treści SWZ

Zmiana treści SWZ.PD [...].PDF

2021-06-04 12:44 Zamówienia Publiczne Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana ogłoszenia o [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2060