Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GUM2021 ZP0057 - Usługa serwisu urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych w obiektach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Deadlines:
Published : 17-05-2021 09:22:00
Placing offers : 18-06-2021 10:00:00
Offers opening : 18-06-2021 10:20:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamowieniu DUUE.pdf pdf 134.12 2021-05-17 09:22:00 Proceeding
SWZ 57.pdf pdf 488.41 2021-05-17 09:22:00 Proceeding
zał 1 -formularz oferty.doc doc 61.5 2021-05-17 09:22:00 Proceeding
zał 2 -JEDZ.doc doc 185 2021-05-17 09:22:00 Proceeding
zał 3 -formularz cenowy z wykazem systemów.xlsx xlsx 117.14 2021-05-17 09:22:00 Proceeding
zał 4 -zakres prac i czynności konserwacyjnych.doc doc 57.5 2021-05-17 09:22:00 Proceeding
zał 5 -projekt umowy.doc doc 188 2021-05-17 09:22:00 Proceeding
zał -6,7,8 -wykazy.doc doc 106.5 2021-05-17 09:22:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 564.8 2021-06-18 10:47:29 Public message
Wynik ZP0057.docx docx 128.76 2021-07-02 12:21:47 Public message

Announcements

2021-07-02 12:21 Joanna Laskowska Zawiadomienie o wyborze oferty (wynik)

Wynik ZP0057.docx

2021-06-18 10:47 Dział Zamówień Publicznych Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-06-18 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia środki w wysokości brutto: 1.660.000zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 620