Proceeding: WZP-1545/21/92/T Usługa mycia zewnętrznego oraz odkurzania pojazdów służbowych

Deadlines:
Published : 11-05-2021 15:11:00
Placing offers : 21-05-2021 13:00:00
Offers opening : 21-05-2021 13:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf pdf 672.78 2021-05-11 15:11:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 152.38 2021-05-11 15:11:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.doc doc 523.5 2021-05-11 15:11:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi - 18MAJ21.docx docx 59.16 2021-05-18 12:42:02 Public message
Pytania i odpowiedzi - 18MAJ21.pdf pdf 306.09 2021-05-18 12:42:02 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 112.96 2021-05-21 15:03:27 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 65.92 2021-05-21 15:03:27 Public message
Informacja o unieważnieniu zadania 3.pdf pdf 50.12 2021-05-24 15:01:15 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wzp-1914 1545 21.pdf pdf 275.86 2021-06-07 14:54:49 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wzp-1914 1545 21.docx docx 60.4 2021-06-07 14:54:49 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 137.7 2021-06-22 11:28:34 Public message

Announcements

2021-06-22 11:28 Jarosław Skiba Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2021-06-07 14:54 Jarosław Skiba Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

informacja o wyborze [...].docx

2021-05-24 15:01 Jarosław Skiba Sygnatura: WZP-1748/1545/21
Warszawa, dnia 24.05.2021 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na: usługę mycia zewnętrznego oraz odkurzania pojazdów służbowych, nr ref.: WZP-1545/21/92/T.

Wydział Zamówień Publicznych Komendy Stołecznej Policji, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019, z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą PZP”, informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania w zadaniu nr 3 - Mycie i odkurzanie pojazdów na terenie podległym Komendzie Powiatowej Policji w Legionowie – powiat Legionowski.

Uzasadnienie:
Podstawa prawna:
Art. 255 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2021 r. (Dz. U. 2019, poz. 2019, z późn. zm.) „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty”.
Podstawa faktyczna:
Do upływu terminu składania ofert, t.j. 21.05.2021 r. do godziny 13:00, nie została złożona żadna oferta.

Komenda Stołeczna Policji
Wydział Zamówień Publicznych
00-150 Warszawa, ul Nowolipie 2, tel. 47 723 86 08, fax: 47 723 76 42

Informacja o unieważ [...].pdf

2021-05-21 15:03 Jarosław Skiba Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

Informacja z otwarci [...].docx

2021-05-21 13:00 Buyer message Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wynosi:
W zadaniu nr 1 - 38902,44 PLN brutto
W zadaniu nr 2 - 46095,48 PLN brutto
W zadaniu nr 3 - 49495,20 PLN brutto
W zadaniu nr 4 - 39241,92 PLN brutto
W zadaniu nr 5 - 46986,00 PLN brutto
W zadaniu nr 6 - 41032,80 PLN brutto
2021-05-18 12:42 Jarosław Skiba Pytania i odpowiedzi (18 maja 2021)

Pytania i odpowiedzi [...].docx

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 411