Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 271.2.17.2021 Przebudowa drogi gminnej nr 293206K (ul. Młyńskiej) w km 0+000,00–0+421,70 wraz z przebudową skrzyżowania z DK28 w km 136+023,70–136+286,40 i DP nr 1605K w km. 0+000,00–0+101,00 w Nowym Sączu

Konrad Poręba
Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu
Deadlines:
Published : 06-05-2021 15:08:00
Placing offers : 28-05-2021 08:00:00
Offers opening : 28-05-2021 08:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Harmonogram_zał. nr 10.pdf pdf 142.01 2021-05-06 15:08:00 Proceeding
Ogłoszenie_o_zamowieniu.pdf pdf 124.14 2021-05-06 15:08:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 648.18 2021-05-06 15:08:00 Proceeding
zał_edytowalne.docx docx 50.21 2021-05-06 15:08:00 Proceeding
Dok_techniczna.zip zip 36895.35 2021-05-06 15:08:00 Proceeding
STWIORB_Mlynska.pdf pdf 3451.61 2021-05-06 15:22:59 Proceeding
Dok_techniczna.zip zip 36895.35 2021-05-20 13:04:45 Proceeding
STWIORB_Mlynska_korekta.pdf pdf 3529.42 2021-05-20 11:27:59 Proceeding
Projekt_budowlano_wykonawczy_oświetlenia.zip zip 2417.64 2021-05-20 11:28:02 Proceeding
Zmiana_SWZ_odp_strona.pdf pdf 1448.65 2021-05-20 11:28:14 Proceeding
SWZ_zmiana_tresci[20.05].pdf pdf 645.39 2021-05-20 11:28:35 Proceeding
Odp_na_pytania_25.05[strona].pdf pdf 626.77 2021-05-25 12:27:13 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 552