Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/220/14/21 ZP/220/14/21 Dostawa wyrobów do operacji kardiochirurgicznych wraz z dzierżawą aparatu do pomiaru oksymetrii regionalnej dla dorosłych, wraz z dostawą czujników do pomiaru oksymetrii regionalnej

Deadlines:
Published : 04-05-2021 12:11:00
Placing offers : 31-05-2021 09:30:00
Offers opening : 31-05-2021 09:35:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZP_220_14_21_Dokumentacja do postępowania.zip zip 677.58 2021-05-04 12:11:00 Proceeding
ZP_220_14_21_Ogł_o zmianie nr 1_Zmiana terminów.pdf pdf 71.34 2021-05-14 14:14:37 Public message
ZP_220_14_21_wyjaśnienia nr 1.docx docx 366.76 2021-05-14 14:14:37 Public message
ogł o zmianie nr 2_TERMIN_26_05_2021.pdf pdf 71.32 2021-05-24 08:55:49 Public message
ZP_220_14_21_wyjaśnienia nr 2.docx docx 124.48 2021-05-24 08:55:49 Public message
ogł o zm 3_TERMIN_31_05_2021.pdf pdf 71.35 2021-05-24 08:55:49 Public message
ZP_220_14_21_ZESTAWIENIE_OFERT.doc doc 45 2021-05-31 10:17:57 Public message
ZP_220_14_21_Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania.docx docx 150.31 2021-06-28 13:56:37 Public message

Announcements

2021-06-28 13:56 Przemysław Frączek

ZP_220_14_21_Zawiado [...].docx

2021-05-31 10:17 Przemysław Frączek

ZP_220_14_21_ZESTAWI [...].doc

2021-05-31 09:30 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację (całości) zamówienia kwotę w wysokości: 11 030 292,00
W podziale na poszczególne zadania kwoty (brutto) wynoszą:
Zadanie 1 498 960,00 zł
Zadanie 2 405 000,00 zł
Zadanie 3 378 000,00 zł
Zadanie 4 4 779 000,00 zł
Zadanie 5 4 900 500,00 zł
Zadanie 6 28 620,00 zł
Zadanie 7 40 212,00 zł
2021-05-24 08:55 Przemysław Frączek

ogł o zmianie nr 2_ [...].pdf

ZP_220_14_21_wyjaśni [...].docx

ogł o zm 3_TERMIN_31 [...].pdf

2021-05-14 14:14 Przemysław Frączek

ZP_220_14_21_Ogł_o z [...].pdf

ZP_220_14_21_wyjaśni [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1156