Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: S.270.4.2.2021 Rozbudowa zbiornika małej retencji i budowa urządzeń małej retencji w Nadleśnictwie Augustów w ramach projektu: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmiany klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”

Deadlines:
Published : 30-04-2021 10:55:00
Placing offers : 07-06-2021 08:00:00
Offers opening : 07-06-2021 08:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 1298.21 2021-04-30 10:55:00 Proceeding
Załączniki nr 1-9.zip zip 14302.47 2021-04-30 10:55:00 Proceeding
Załącznik nr 10 - Pakiet I - Jastrzębna.zip zip 74439.85 2021-04-30 10:55:00 Proceeding
Załącznik nr 11 - Pakiet II- Sajenek.zip zip 97127.17 2021-04-30 10:55:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 169.72 2021-04-30 10:55:00 Proceeding
Zmiana treści SWZ.pdf pdf 77.93 2021-05-12 10:13:47 Public message
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.pdf pdf 54.09 2021-05-24 13:10:00 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 168.69 2021-06-07 14:26:47 Public message
Informacja o wyborze oferty - Pakiet I.pdf pdf 156.99 2021-08-03 11:48:54 Public message
Informacja o wyborze oferty - Pakiet II.pdf pdf 155.5 2021-08-03 12:57:55 Public message
Ogłsoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 136.08 2021-09-07 13:11:43 Public message

Announcements

2021-09-07 13:11 Emilia Tydman 07.09.2021r.
Nadleśnictwo Augustów zamieszcza Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące postępowania pn. „Rozbudowa zbiornika małej retencji i budowa urządzeń małej retencji w Nadleśnictwie Augustów w ramach projektu: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmiany klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”, znak: S.270.4.2.2021.

Ogłsoszenie o udziel [...].pdf

2021-08-03 12:57 Emilia Tydman 03.08.2021r.
Nadleśnictwo Augustów zamieszcza Informację o wyborze oferty - Pakiet II, dotyczącą postępowania pn. „Rozbudowa zbiornika małej retencji i budowa urządzeń małej retencji w Nadleśnictwie Augustów w ramach projektu: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmiany klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”, znak: S.270.4.2.2021.

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-08-03 11:48 Emilia Tydman 03.08.2021r.
Nadleśnictwo Augustów zamieszcza Informację o wyborze oferty - Pakiet I, dotyczącą postępowania pn. „Rozbudowa zbiornika małej retencji i budowa urządzeń małej retencji w Nadleśnictwie Augustów w ramach projektu: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmiany klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”, znak: S.270.4.2.2021.

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-06-07 14:26 Emilia Tydman 07.06.2021r
Nadleśnictwo Augustów zamieszcza Informację z otwarcia ofert dotyczącą postępowania pn. „Rozbudowa zbiornika małej retencji i budowa urządzeń małej retencji w Nadleśnictwie Augustów w ramach projektu: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmiany klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”, znak: S.270.4.2.2021

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-05-24 13:10 Emilia Tydman 24.05.2021r
Nadleśnictwo Augustów zamieszcza Informację o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia dotyczącą postępowania pn. „Rozbudowa zbiornika małej retencji i budowa urządzeń małej retencji w Nadleśnictwie Augustów w ramach projektu: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmiany klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”, znak: S.270.4.2.2021

Informacja o kwocie [...].pdf

2021-05-12 10:13 Emilia Tydman 12.05.2021r.
Nadleśnictwo Augustów zamieszcza Zmianę treści SWZ dotyczącą postępowania pn. "Rozbudowa zbiornika małej retencji i budowa urządzeń małej retencji w Nadleśnictwie Augustów w ramach projektu: 'Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmiany klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych'', znak S.270.4.2.2021 .

Zmiana treści SWZ.pd [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1342