Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PN1/2021 Akcelerator biznesowy KSSENON – budowa centrum kreatywności, innowacyjności oraz przedsiębiorczości w Żorach

Mateusz Rzeszowski
Katowicka SSE S.A.
Deadlines:
Published : 28-04-2021 14:27:00
Placing offers : 22-06-2021 10:00:00
Offers opening : 22-06-2021 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl. W przypadku braku możliwości przesłania korespondencji przez Platformę z powodu jej awarii, Zamawiający dopuszcza komunikację z Wykonawcami przy pomocy poczty e-mail, przy czym nie dopuszcza się składania oferty ani dokumentów stanowiących załączniki do oferty za pośrednictwem poczty e-mail pod rygorem odrzucenia oferty takiego Wykonawcy.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie_2021-OJS082-210160-pl-ts (1).pdf pdf 148.47 2021-04-28 14:27:00 Proceeding
2. SWZ_KSSENON.docx docx 230.83 2021-04-28 14:27:00 Proceeding
3. Załączniki_ nr_1_do_SWZ_SZOP_Dokument_ Projektowa.docx docx 111.18 2021-04-28 14:27:00 Proceeding
4. Załączniki_ nr_2_do_SWZ_SZOP_STWiORB.docx docx 110.68 2021-04-28 14:27:00 Proceeding
5. Załączniki_ nr_3_do_SWZ_SZOP_Przedmiary.do cx.docx docx 110.67 2021-04-28 14:27:00 Proceeding
6. Załączniki_ nr_4_do_SWZ_Umowa.docx docx 206.92 2021-04-28 14:27:00 Proceeding
7. Załączniki_ nr_5_do SWZ_Formularz_Oferty.docx docx 125.01 2021-04-28 14:27:00 Proceeding
8. Załączniki_ nr_6_do SWZ_Formularz_Cenowy.docx docx 126.52 2021-04-28 14:27:00 Proceeding
9. Załączniki_ nr_7_do_SWZ_JEDZ.docx docx 113.15 2021-04-28 14:27:00 Proceeding
10. Załącznik _nr_7_JEDZ_espd-request.pdf pdf 80.37 2021-04-28 14:27:00 Proceeding
11. Załącznik_nr_7_JEDZ_espd-request.xml xml 126.22 2021-04-28 14:27:00 Proceeding
12. README.txt txt 0.93 2021-04-28 14:27:00 Proceeding
13. Załączniki_ nr_8_do_SWZ_Wz_Ośw._gr upa_kapita?owa.docx docx 113.82 2021-04-28 14:27:00 Proceeding
14. Załączniki_ nr_9_do_SWZ_Wz_Ośw_o_potw._aktual_inf_JEDZ - kopia.docx docx 115.82 2021-04-28 14:27:00 Proceeding
15. Załączniki_ nr_10_do_SWZ_Wz_Zobow_ do_udost._zasob.docx docx 116.89 2021-04-28 14:27:00 Proceeding
16. Załączniki_ nr_11_do_SWZ_Wz_Wykazu _robot_budowl.docx docx 115.18 2021-04-28 14:27:00 Proceeding
17. Załączniki_ nr_12_do_SWZ_Wz_Wykazu_osób_skier_do_realiz_zamów.docx docx 118.27 2021-04-28 14:27:00 Proceeding
18. Załączniki_ nr_13_do_SWZ_Wz_Ośw_o_zakresie_prac_realiz_przez_poszcz_Wyko nawcow.docx docx 114.65 2021-04-28 14:27:00 Proceeding
19. Załączniki_ nr_14_do_SWZ_Tabele _rów nowaznosci.docx docx 161.01 2021-04-28 14:27:00 Proceeding
20. Załączniki_ nr_15_do_SWZ_Zestawienie_ważniejszych_róznic_architekton.docx docx 111.16 2021-04-28 14:27:00 Proceeding
21. Załączniki_ nr_16_do_SWZ_Errata_nr_1.docx docx 111.13 2021-04-28 14:27:00 Proceeding
23. KSSENON - Wyjaśnienia do SWZ - 07.05.2021.pdf pdf 533.33 2021-05-07 16:03:11 Public message
24. KSSENON - wyjaśnienia do SWZ 24.05.21.pdf pdf 1377.9 2021-05-24 18:18:06 Public message
25. KSSENON - zmiana swz 24.05.21.pdf pdf 815.08 2021-05-24 18:19:35 Public message
26. ENOTICES_n003r722 (external)-2021-071728-NF14-PL.pdf pdf 74.32 2021-05-31 16:34:56 Public message
27. wyjaśnienia do swz 31.05.2021.pdf pdf 2739.86 2021-05-31 16:34:57 Public message
28. zmiana swz 31.05.2021.pdf pdf 669.38 2021-05-31 16:34:57 Public message
29. Linki zmiana SWZ.pdf pdf 169.61 2021-05-31 16:34:57 Public message
30. Aktualizacja Załącznik nr 6 do SWZ Formularz Cenowy.docx docx 125.95 2021-05-31 16:34:57 Public message
4_Wyjaśnienia_do_swz_4.06.2021.pdf pdf 664.52 2021-06-08 15:27:00 Public message
2021-OJS105-275492-pl.pdf pdf 71.64 2021-06-02 14:37:15 Public message
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamowienia.pdf pdf 237.33 2021-06-22 10:23:42 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 273.9 2021-06-22 14:56:26 Public message
zawiadomienie o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania.pdf pdf 1192.44 2021-07-09 10:08:47 Public message

Announcements

2021-07-09 10:08 Mateusz Rzeszowski Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania

zawiadomienie o odrz [...].pdf

2021-06-22 14:56 Mateusz Rzeszowski Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-06-22 10:23 Mateusz Rzeszowski Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

2021-06-08 15:27 Katarzyna Biegun 31. KSSENON Wyjaśnienia do swz 04.06.2021

4_Wyjaśnienia_do_swz [...].pdf

2021-06-02 14:37 Mateusz Rzeszowski Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji - opublikowane 02.06.2021 r.

2021-OJS105-275492-p [...].pdf

2021-05-31 16:34 Mateusz Rzeszowski Zmiany i Wyjaśnienia do SWZ - 31.05.2021

26. ENOTICES_n003r72 [...].pdf

27. wyjaśnienia do [...].pdf

28. zmiana swz 31.05 [...].pdf

29. Linki zmiana SWZ [...].pdf

30. Aktualizacja Zał [...].docx

2021-05-24 18:19 Mateusz Rzeszowski Zmiana SWZ - 24.05.2021

25. KSSENON - zmiana [...].pdf

2021-05-24 18:18 Mateusz Rzeszowski Wyjaśnienia do SWZ - 24.05.2021

24. KSSENON - wyjaś [...].pdf

2021-05-07 16:03 Mateusz Rzeszowski Wyjaśnienia do SWZ - 07.05.2021

23. KSSENON - Wyjaś [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 8092