Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 01/OZ/2021 Dostawa wodomierzy na potrzeby „PGKiM” sp. z o.o. w Aleksandrowie Łódzkim

Deadlines:
Published : 26-04-2021 12:52:00
Placing offers : 07-05-2021 09:00:00
Offers opening : 07-05-2021 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2021_BZP 00040066_01 Ogłoszenie.pdf pdf 159.8 2021-04-26 12:52:00 Proceeding
Dostawa wodomierzy - 01 OZ 2021 - SWZOPZ Załaczniki do SWZ.pdf pdf 1716.74 2021-04-26 12:52:00 Proceeding
załacznik do SWZ - OPZ.docx docx 24.95 2021-04-26 12:52:00 Proceeding
załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy Wykonawcy (1).docx docx 29.35 2021-04-26 12:52:00 Proceeding
załącznik nr 1A do SWZ - Formularz cenowy.xlsx xlsx 13.09 2021-04-26 12:52:00 Proceeding
załącznik nr 2 do SWZ.docx docx 25.1 2021-04-26 12:52:00 Proceeding
załącznik nr 2A do SWZ.docx docx 24.66 2021-04-26 12:52:00 Proceeding
załącznik nr 3 do SWZ.docx docx 26.63 2021-04-26 12:52:00 Proceeding
załącznik nr 4 do SIWZ - wzór umowy.docx docx 25.11 2021-04-26 12:52:00 Proceeding
załącznik nr 5 do SWZ.docx docx 24.75 2021-04-26 12:52:00 Proceeding
Odpowiedzi nr 1 z dnia 28 04 2021.pdf pdf 280.73 2021-04-28 13:59:11 Proceeding
Odpowiedzi nr 1 z dnia 28 04 2021.pdf pdf 280.73 2021-04-28 14:06:30 Public message
Kwota przeznaczona postępowanie 01 OZ 2021.pdf pdf 329.18 2021-05-07 09:51:47 Public message
Otwarcie z dnia 07 05 2021 - 01 OZ 2021 - dostawa wodomierzy.pdf pdf 280.18 2021-05-10 11:59:17 Public message
Informacja o wyniku.pdf pdf 283.12 2021-05-19 11:19:30 Public message

Announcements

2021-05-19 11:19 Aleksandra Nowak Informacja o wyniku postępowania z dnia 19.05.2021

Informacja o wyniku. [...].pdf

2021-05-10 11:59 Aleksandra Nowak Otwarcie z dnia 07.05.2021 - 01/OZ/2021

Otwarcie z dnia 07 0 [...].pdf

2021-05-07 09:51 Aleksandra Nowak Kwota przeznaczona przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia

Kwota przeznaczona p [...].pdf

2021-04-28 14:06 Aleksandra Nowak Odpowiedzi z dnia 28.04.2021

Odpowiedzi nr 1 z dn [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 406