Proceeding: BBA-2.262.7.2021 Wykonanie robót budowlano – instalacyjnych w zakresie modernizacji klimatyzacji precyzyjnej w laboratorium UOKiK w Łodzi

Deadlines:
Published : 22-04-2021 13:58:00
Placing offers : 10-05-2021 11:00:00
Offers opening : 10-05-2021 11:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Specyfikacja warunków zamowienia .pdf pdf 736.96 2021-04-22 13:58:00 Proceeding
załączniki edytowalne.docx docx 79.31 2021-04-22 13:58:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.zip zip 10269.58 2021-04-22 13:58:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Przedmiar robót budowlanych.zip zip 1068.1 2021-04-22 13:58:00 Proceeding
Załącznik nr 4 cz. I - Dokumentacja projektowa.zip zip 3337.08 2021-04-22 13:58:00 Proceeding
Załącznik nr 4 cz. II - Dokumentacja projektowa.zip zip 22213.7 2021-04-22 13:58:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Opracowanie wielobranżowe.zip zip 147.98 2021-04-22 13:58:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.zip zip 3617.61 2021-04-22 13:58:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 111.97 2021-04-22 14:03:44 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 196.64 2021-05-10 12:02:14 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 225.93 2021-06-22 08:34:29 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 53.84 2021-10-15 11:48:54 Public message

Announcements

2021-10-15 11:48 Sylwia Staśkiewicz Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o wyniku postępowania.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2021-06-22 08:34 Sylwia Staśkiewicz Zamawiający zamieszcza zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2021-05-10 12:02 Sylwia Staśkiewicz Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-05-10 11:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia 442 202, 27 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 594