Proceeding: BI.271.10.2021 II „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ramsowo”

Deadlines:
Published : 20-04-2021 14:04:00
Placing offers : 05-05-2021 08:30:00
Offers opening : 05-05-2021 08:35:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ RAMSOWO II.pdf pdf 723.87 2021-04-20 14:04:00 Proceeding
Zał 1 do SWZ wzór umowy.pdf pdf 531.2 2021-04-20 14:04:00 Proceeding
Zał. 2 oferta.doc doc 76.5 2021-04-20 14:04:00 Proceeding
Zał. 3 ośw. 125ust.1.docx docx 24.22 2021-04-20 14:04:00 Proceeding
Zał. 4 ośw..docx docx 17.39 2021-04-20 14:04:00 Proceeding
Zał. 5 Wykaz podw..doc doc 44.5 2021-04-20 14:04:00 Proceeding
Zał. 6 wykaz robót.doc doc 41 2021-04-20 14:04:00 Proceeding
Zał. 7 zobow..docx docx 23.93 2021-04-20 14:04:00 Proceeding
Zał. 8 ośw. o gr. kapit..doc doc 41 2021-04-20 14:04:00 Proceeding
AKTUALNE UZGODNIENIE Z ENERGA.pdf pdf 366.41 2021-04-20 14:04:00 Proceeding
AKTUALNE WARUNKI ENERGA.pdf pdf 1262.19 2021-04-20 14:04:00 Proceeding
Ogłoszenie.pdf pdf 121.37 2021-04-20 14:04:00 Proceeding
PB.zip zip 45133.48 2021-04-20 14:04:00 Proceeding
Przedmiary.zip zip 675.23 2021-04-20 14:04:00 Proceeding
PW.zip zip 33150.37 2021-04-20 14:04:00 Proceeding
Odp. 1 Oświetl. Ramsowo.pdf pdf 200.12 2021-04-27 09:33:05 Public message
info z otw. II Ramsowo.pdf pdf 320.24 2021-05-05 18:33:32 Public message

Announcements

2021-05-05 18:33 Aleksandra Hodt Informacja z otwarcia ofert

info z otw. II Ramso [...].pdf

2021-05-05 08:30 Buyer message Zamawiający podaje kwotę jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 160.209,73 zł brutto
2021-04-27 09:33 Aleksandra Hodt WYJAŚNIENIA NR 1 DO TREŚCI SWZ

Odp. 1 Oświetl. Rams [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 619