Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 10/2021/U Wykonanie inwentaryzacji budowlano-architektonicznej biurowca położonego w Tychach przy ul. Grota Roweckiego 42-44.

Artur Wyżkiewicz
Tyskie TBS Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 21-04-2021 13:55:00
Placing offers : 06-05-2021 12:00:00
Offers opening : 06-05-2021 12:30:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel………..........  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
10-2021-U wyciąg z operatu.pdf pdf 536.44 2021-04-21 13:55:00 Proceeding
10-2021-U opz.pdf pdf 219.89 2021-04-21 13:55:00 Subject of the order
10-2021-U otwarcie ofert.pdf pdf 196.58 2021-05-06 15:17:04 Public message

Announcements

2021-05-06 15:17 Artur Wyżkiewicz Dzień dobry, w załączeniu informacja z otwarcia ofert.

10-2021-U otwarcie o [...].pdf

2021-04-30 20:12 Artur Wyżkiewicz Dzień dobry,
informujemy, że:
1) udostępnianie lokali jest po stronie Wykonawcy, my jako właściciele lokali będziemy pomagać;
2) inwentaryzacja dotyczy 5,9 tys. m2;
3) w biurowcu są tylko lokale użytkowe, ok. 200 sztuk;
4) inwentaryzacja elewacji jest poza zakresem zamówienia.
2021-04-22 11:30 Artur Wyżkiewicz Zamawiający informuje, że:
1) model chmury należy wykonać w skali szarości;
2) spacer TrueView należy podzielić na lokale (ok. 40).

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie inwentaryzacji Zgodnie z OPZ.

10-2021-U opz.pdf

1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6102 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 120 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Zasób osobowy - Oferent dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: osobą przewidzianą do kierowania pracami, uprawnioną do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno - budowlanej do projektowania, która wykonała w okresie ostatnich 3 latach przed dniem składania ofert, co najmniej 2 usługi w zakresie wykonania inwentaryzacji architektoniczno – budowlanych budynków. Proszę potwierdzić wpisując "Spełniam" (0)
Unlock the form

The number of page views: 642