Proceeding: SI.222-2/21 Odnowienie oznakowania poziomego dróg wojewódzkich nr 297 i 364 oraz drogi powiatowej nr 2491D Pławna – Łupki – Wleń – Nielestno – Pilchowice - Strzyżowiec na terenie Powiatu Lwóweckiego

Joanna Grzegorek
Powiat Lwówecki
Deadlines:
Published : 16-04-2021 11:42:00
Placing offers : 07-05-2021 09:00:00
Offers opening : 07-05-2021 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Odnowienie oznakowania poziomego dróg wojewódzkich nr 297 i 364 oraz drogi powiatowej  nr 2491D Pławna – Łupki – Wleń – Nielestno – Pilchowice - Strzyżowiec na terenie  Powiatu Lwóweckiego

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ .docx docx 156.61 2021-04-16 11:42:00 Proceeding
zał. nr 1 - formularz oferty.docx docx 20.54 2021-04-16 11:42:00 Proceeding
zał. nr 2 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia....docx docx 14.88 2021-04-16 11:42:00 Proceeding
zał. nr 4 -oświadczenie dotyczace przynależności lu braku....docx docx 12.38 2021-04-16 11:42:00 Proceeding
zał. nr 5 - wykaz dostaw-ułsug-robot budowlanych.docx docx 13.86 2021-04-16 11:42:00 Proceeding
zał. nr 6 - wykaz osób .docx docx 13.56 2021-04-16 11:42:00 Proceeding
zał. nr 7- wykaz narzędzi....docx docx 13.35 2021-04-16 11:42:00 Proceeding
zał. nr 8 - wzór umowy.doc doc 158 2021-04-16 11:42:00 Proceeding
zał. nr. 3 zobowiazanie innego podmiotu do udostepniania...docx docx 13.52 2021-04-16 11:42:00 Proceeding
08d90000-6ed5-fd77-7eb3-a000013e565a.pdf pdf 94.53 2021-04-16 11:42:00 Proceeding
Kosztorys ofertowy Cz. 1 i cz.2 .doc doc 50.5 2021-04-16 11:42:00 Proceeding
zał. nr 9 Przedmiot zamówienia.docx docx 16.76 2021-04-16 11:42:00 Proceeding
zał. nr 9-1 do przedmiotu zamówienia - lokalizacja zadania droga woj 297.jpg jpg 96.54 2021-04-16 11:42:00 Proceeding
zał. nr 9-2 do przedmiotu zamówienia -lokalizacja zadania droga woj 364.jpg jpg 113.16 2021-04-16 11:42:00 Proceeding
zał. nr 9-3 lokalizacjia przedmiotu zamówienia dr. pow..jpg jpg 95.25 2021-04-16 11:42:00 Proceeding
zał. nr 9-4 do przedmiotu zamówienia-szczegółowe specyfikacjie techniczne.doc doc 444 2021-04-16 11:42:00 Proceeding
zał. nr 9-5 do przedmiotu zamówienia dr pow. - wykaz robót.pdf pdf 803.89 2021-04-16 11:42:00 Proceeding
zał. nr 9-6 do przedmiotu zamówienia dr. woj. -wykaz robót .pdf pdf 872.05 2021-04-16 11:42:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert - Postępowanie #447142.pdf pdf 52.55 2021-05-07 13:07:09 Public message
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert.pdf pdf 738.35 2021-05-14 12:25:16 Public message

Announcements

2021-05-14 12:25 Joanna Grzegorek Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-05-07 13:07 Joanna Grzegorek Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-05-07 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia : 140 000,00 zł (słownie sto czterdzieści tysięcy)

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 838