Proceeding: MKUO ProNatura ZP/TP/19/21 „Przegląd i naprawa przegrzewaczy pary w kotłach rusztowych spalających odpady komunalne zainstalowanych w ZTPOK ProNatura w Bydgoszczy”

Deadlines:
Published : 16-04-2021 10:40:00
Placing offers : 06-05-2021 10:00:00
Offers opening : 06-05-2021 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2021.03.30 SWZ do publikacji.pdf pdf 1088.6 2021-04-16 12:18:22 Proceeding
2021.03.30 SWZ przeglądy przegrzewaczy_Kanc_ost.doc doc 397 2021-04-16 12:18:22 Proceeding
2021_BZP 00034221_01.pdf pdf 94.93 2021-04-16 12:18:22 Proceeding
formularz cenowy.docx docx 17 2021-04-16 12:18:22 Proceeding
Osłony SH.pdf pdf 220.66 2021-04-16 12:18:22 Proceeding
SH1-1.pdf pdf 1659.57 2021-04-16 12:18:22 Proceeding
SH1-2.pdf pdf 1675.66 2021-04-16 12:18:22 Proceeding
SH2.pdf pdf 1699.58 2021-04-16 12:18:22 Proceeding
odpowiedzi i modyfikacja.pdf pdf 85.91 2021-04-26 13:43:10 Proceeding
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 35.88 2021-04-26 13:43:25 Proceeding
formularz cenowy po modyfikacji.docx docx 22.12 2021-04-26 13:43:32 Proceeding
odpowiedzi i modyfikacja.pdf pdf 85.91 2021-04-26 13:48:43 Public message
formularz cenowy po modyfikacji.docx docx 22.12 2021-04-26 13:48:43 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 35.88 2021-04-26 13:48:43 Public message
odpowiedzi 28.04.2021.pdf pdf 49 2021-04-28 13:38:13 Public message
informacja z otwarcia.pdf pdf 719.7 2021-05-06 12:59:28 Public message

Announcements

2021-05-06 12:59 Karolina Astukiewicz Nowastowska Informacja o złożonych ofertach

informacja z otwarci [...].pdf

2021-05-06 10:00 Buyer message 430 500,00 pln
2021-04-28 13:38 Karolina Astukiewicz Nowastowska Odpowiedzi na pytania

odpowiedzi 28.04.202 [...].pdf

2021-04-26 13:48 Karolina Astukiewicz Nowastowska Zmiana ogłoszenia, modyfikacja, odpowiedź na zapytanie, formularz cenowy po modyfikacji

odpowiedzi i modyfik [...].pdf

formularz cenowy po [...].docx

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 396