Proceeding: MKUO ProNatura ZP/TP/23/21 Wymiana łożysk w wentylatorach i ich silnikach elektrycznych.

Deadlines:
Published : 15-04-2021 21:08:00
Placing offers : 30-04-2021 11:00:00
Offers opening : 30-04-2021 11:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu..pdf pdf 96.71 2021-04-15 21:43:50 Proceeding
SWZ.pdf pdf 696.33 2021-04-15 21:44:03 Proceeding
Załącznik nr 1 a do SWZ_Pierwotne.pdf pdf 439.2 2021-04-15 21:44:03 Proceeding
Załącznik nr 1 b do SWZ_Wtórne.pdf pdf 433.87 2021-04-15 21:44:03 Proceeding
Załącznik nr 1 c do SWZ_Recyrkulacja.pdf pdf 505.16 2021-04-15 21:44:03 Proceeding
Zawiadomienie_pytania i odpowiedzi_umożliwienie odbycia wizji lokalnej_.pdf pdf 161.6 2021-04-22 13:42:08 Public message
Informacja z otwarcia ofer_.pdf pdf 43.26 2021-04-30 12:40:35 Public message

Announcements

2021-04-30 12:40 Monika Niegoda MKUO ProNatura ZP/NO/23/21_Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-04-30 10:56 Monika Niegoda MKUO ProNatura ZP/NO/23/21_ Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia zgodnie z art. 222 ust 4 ustawy Pzp.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia: 209 715,00 zł brutto
2021-04-22 13:42 Monika Niegoda MKUO ProNatura ZP/TP/23/21_Zawiadomienie_pytania i odpowiedzi_umożliwienie odbycia wizji lokalnej

Zawiadomienie_pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 358