Proceeding: PBPR(G).272.002.2021/JPt.152 Przeprowadzenie badań zachowań transportowych mieszkańców oraz pomiarów natężenia ruchu drogowego i potoków pasażerskich na potrzeby analiz transportowych do projektu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej II w ramach porozumienia pn.: Przeprowadzenie analiz transportowych w obszarze potencjalnej lokalizacji Pomorskiej Kolei Metropolitalnej II

Deadlines:
Published : 14-04-2021 19:21:00
Placing offers : 04-05-2021 15:00:00
Offers opening : 04-05-2021 15:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 87.87 2021-04-14 19:21:00 Proceeding
SWZ i załączniki nr 2-7 do SWZ.pdf pdf 1098.42 2021-04-14 19:21:00 Proceeding
Załacznik nr 1 do SWZ.pdf pdf 738.28 2021-04-14 19:21:00 Proceeding
Załacznik nr 8 do SWZ - wzór umowy.pdf pdf 672.13 2021-04-14 19:21:00 Proceeding
Załączniki nr 2-7 do SWZ -wersja edytowalna.docx docx 57.65 2021-04-14 19:21:00 Proceeding
Zmiana treści SWZ.pdf pdf 701.68 2021-04-15 18:07:12 Public message
pytania i odpowiedzi do SWZ 1.pdf pdf 686.27 2021-04-21 19:09:33 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1.pdf pdf 55.18 2021-04-23 17:00:29 Public message
pytania i odpowiedzi do SWZ 2.pdf pdf 705 2021-04-23 17:04:23 Public message
zmienione załączniki nr 5 i 6 do SWZ.pdf pdf 806.2 2021-04-23 17:04:23 Public message
zmieniony zał. nr 5 i 6 do SWZ- wersja edytowalna.docx docx 23.46 2021-04-23 17:05:27 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.pdf pdf 56.76 2021-04-28 18:35:37 Public message
Pytania i odpowiedzi do SWZ 3.pdf pdf 695.49 2021-04-28 18:36:29 Public message
załączniki nr 5 i 6 do SWZ.pdf pdf 874.38 2021-04-28 18:39:09 Public message
zmieniony zał. nr 5 i 6 do SWZ- wersja edytowalna.docx docx 24.4 2021-04-28 18:39:09 Public message
informacja o kwocie jaką zamawiajacy zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.pdf pdf 627.58 2021-05-04 14:36:24 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 707.91 2021-05-04 18:08:55 Public message

Announcements

2021-05-04 18:08 Marzena Bielinska informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2021-05-04 14:36 Marzena Bielinska Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

informacja o kwocie [...].pdf

2021-04-28 18:39 Marzena Bielinska zmienione załączniki nr 5 i 6 do SWZ

załączniki nr 5 i 6 [...].pdf

zmieniony zał. nr 5 [...].docx

2021-04-28 18:36 Marzena Bielinska Pytania i odpowiedzi do SWZ 3

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2021-04-28 18:35 Marzena Bielinska ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-04-23 17:05 Marzena Bielinska zmienione załączniki nr 5 i 6 do SWZ- wersja edytowalna

zmieniony zał. nr 5 [...].docx

2021-04-23 17:04 Marzena Bielinska pytania i odpowiedzi do SWZ -2 wraz ze zmianą zał. nr 5 i 6 do SWZ

pytania i odpowiedzi [...].pdf

zmienione załączniki [...].pdf

2021-04-23 17:00 Marzena Bielinska Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-04-21 19:09 Marzena Bielinska Pytania i odpowiedzi do SWZ 1

pytania i odpowiedzi [...].pdf

2021-04-15 18:07 Marzena Bielinska Zmiana treści SWZ

Zmiana treści SWZ.pd [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 700