Proceeding: 2021/BZP 00032855/01 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń części parteru budynku szkoły z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne

Kamila Grela
Gmina Zagnańsk
Deadlines:
Published : 14-04-2021 14:48:00
Placing offers : 30-04-2021 11:00:00
Offers opening : 30-04-2021 11:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Dokumentacja projektowa.zip zip 7492.88 2021-04-14 14:48:00 Proceeding
Ogłoszenie BZP.pdf pdf 96.96 2021-04-14 14:48:00 Proceeding
STWiOR-zał 10.zip zip 883.01 2021-04-14 14:48:00 Proceeding
SWZ_271.1.5.2021.BES.pdf pdf 612.52 2021-04-14 14:48:00 Proceeding
zał nr 9 - Przedmiary.pdf pdf 686.8 2021-04-14 14:48:00 Proceeding
Załacznik nr 1 - OPZ.pdf pdf 161.3 2021-04-14 14:48:00 Proceeding
Załączniki od nr 2 do nr 5 oraz 7 do SWZ - forma edytowalna.docx docx 37.93 2021-04-14 14:48:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - wzór umowy.doc doc 229.5 2021-04-14 14:48:00 Proceeding
PD_budowlane.pdf pdf 325.25 2021-04-15 13:01:39 Public message
PD_elektryczne.pdf pdf 305.46 2021-04-15 13:01:39 Public message
PD_sanitarne.pdf pdf 324.86 2021-04-15 13:01:39 Public message
Odpowiedź na zapytanie Oferenta z dn 19 04 2021 r.BES.pdf pdf 275.07 2021-04-21 13:54:44 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 258.11 2021-04-30 14:48:48 Public message

Announcements

2021-04-30 14:48 Kamila Grela INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-04-30 11:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi: 800 000 zł brutto.
2021-04-21 13:54 Kamila Grela Odpowiedź na pytanie wykonawcy nr 1 dotyczące przedmiotu zamówienia.
W załączeniu plik z odpowiedzią.

Odpowiedź na zapytan [...].pdf

2021-04-15 13:01 Kamila Grela W odpowiedzi na pytane Wykonawcy "Proszę zamieścić przedmiar robót w wersji PDF (nie scan pdf) z możliwością do importowania do programu Norma lub w ATH" zamieszczamy w załączeniu przedmiary w formacie PDF

PD_budowlane.pdf

PD_elektryczne.pdf

PD_sanitarne.pdf

2021-04-15 12:58 Kamila Grela The message was withdrawn by the Buyer.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 532